Kontakt
Magdalena Stefaniak-Odziemska

doradca podatkowy
Senior Associate
Phone: +48 61 624 49 11
E-Mail

Każdy przedsiębiorca, który dokonuje transakcji transgranicznych, powinien mieć na uwadze, że mogą one generować obowiązek poboru podatku u źródła. Zapraszamy Państwa na szkolenie, podczas którego uporządkujemy Państwa wiedzę z zakresu tego podatku w świetle aktualnych regulacji prawnych oraz wskażemy na najbardziej sporne kwestie w orzecznictwie sądowo administracyjnym i stanowiskach organów podatkowych. Podpowiemy również, na co zwrócić uwagę w transakcjach z nierezydentami, aby zminimalizować ryzyko sporu z organami podatkowymi w obszarze tego podatku. 

Program spotkania:

Część I

  • Certyfikat rezydencji i konsekwencje jego braku 
  • Opodatkowanie dywidend
  • Opodatkowanie odsetek

Część II 

  • Użytkowanie urządzeń przemysłowych
  • Licencja na programy komputerowe
  • Usługi niematerialne

Organizator: Rödl & Partner

Terminy i lokalizacje szkolenia: Opodatkowanie u źródła w 2016 r.

27.04.2016 - Poznań

Prelegent:
Magdalena Stefaniak-Odziemska, Doradca podatkowy, Senior Associate
Tomasz Nowak, Konsultant podatkowy

Zaproszenie, program i formularz zgłoszeniowy: szkolenie Opodatkowanie u źródła w 2016 r.

Spotkanie zostanie przeprowadzone w języku polskim w dniu 27 kwietnia 2016. w godzinach 9:30-14:00 w biurze Rödl & Partner w Poznaniu, ul. Górki 7. 

Zgłoszenia przyjmuje: Agnieszka Ogórkiewicz fax:+ 48 61 864 49 01 lub e-mail: agnieszka.ogorkiewicz@roedl.pro

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 22 kwietnia 2016. 

Koszt uczestnictwa, wszystkich wymienionych wyżej szkoleń wynosi: 200 zł + 23% VAT za osobę. / 100 zł + 23% VAT za osobę dla klientów Rödl & Partner

Uprzejmie informujemy, że liczba miejsc na poszczególne szkolenia jest ograniczona, a warunkiem uczestnictwa jest otrzymanie mailem potwierdzenia o rejestracji. Wysłanie zgłoszeń jest także równoznaczne z akceptacją przetwarzania danych osobowych i kontaktowych do celów związanych ze szkoleniami jak również promocją usług spółek grupy Rödl & Partner.