Kontakt
Adrian Maczura

doradca podatkowy
Senior Associate
Phone: +48 71 60 60 409
E-Mail

Najnowsze zmiany legislacyjne, z których część wchodzi w życie już w dniu 28 czerwca 2015 roku, znacząco wpłyną na opodatkowanie obiektów budowlanych podatkiem od nieruchomości. 

Zmieniona definicja obiektu budowlanego może powodować w praktyce wątpliwości co do zakresu opodatkowania na gruncie nowej regulacji prawnej. Oprócz omówienia najnowszych zmian legislacyjnych i ich wpływu na rozliczenie podatku od nieruchomości, celem szkolenia jest również wskazanie najczęściej występujących problemów praktycznych z tym związanych oraz przedstawienie możliwych optymalizacji w tym zakresie. 

Praktyczne ujęcie kwestii podatku od nieruchomości, zawierające odniesienie się zarówno do starych jak i do nowych przepisów prawnych, pozwoli Uczestnikom na uzyskanie wiedzy niezbędnej do samodzielnego zidentyfikowania ryzyka związanego z rozliczeniem tego podatku. Z kolei zaprezentowane w trakcie szkolenia przypadki możliwych optymalizacji mogą posłużyć jako wskazówka w racjonalizacji kosztów przedsiębiorstwa. 

Program szkolenia "Podatek od nieruchomości: stan obecny i planowane zmiany. Przedmiot opodatkowania, podstawa opodatkowania – możliwości optymalizacji":

Obecny stan prawny oraz zmiany w roku 2015 i w 2016

  • Regulacje prawne znajdujące zastosowanie do pracowników oddelegowanych. 
  • Ustalanie miejsca rezydencji podatkowej pracownika i miejsca opodatkowania jego wynagrodzenia za pracę
  • Najważniejsze przepisy regulujące materię podatku od nieruchomości  
  • Zmiany w prawie budowlanym w czerwcu 2015 i w styczniu 2016 roku i ich wpływ na zakres opodatkowania podatkiem od nieruchomości
  • Jakie podmioty i z którym momentem mogą stać się podatnikami podatku od nieruchomości

Zakres opodatkowania podatkiem od nieruchomości i możliwości jego optymalizacji

  • Przypadki wyłączeń z opodatkowania podatkiem od nieruchomości 
  • Podstawa opodatkowania oraz prawidłowe jej określenie na potrzeby rozliczenia podatkowego - czynności podejmowane przez podatnika a zewnętrzne źródła informacji
  • Ustalenie podstawy opodatkowania w przypadku budowli a regulacje dotyczące podatku dochodowego od osób prawnych 
  • Najnowsze interpretacje oraz orzecznictwo w zakresie podatku od nieruchomości, z uwzględnieniem możliwości jego optymalizacji

Organizator: Rödl & Partner

Terminy i lokalizacje szkolenia "Podatek od nieruchomości: stan obecny i planowane zmiany. Przedmiot opodatkowania, podstawa opodatkowania – możliwości optymalizacji":

26.01.2016 - Wrocław

Prelegent:
Adrian Maczura, doradca podatkowy, Senior Associate

Zaproszenie, program i formularz zgłoszeniowy: szkolenie "Podatek od nieruchomości"

Zgłoszenia do dnia 22.01.2016 przyjmujemy: faksem + 48 71 347 77 77 lub mailowo dorota.bzowska‎@‎roedl.pro .

Koszt uczestnictwa, wszystkich wymienionych wyżej szkoleń wynosi: 200 zł + 23% VAT za osobę. / 100 zł + 23% VAT za osobę dla klientów Rödl & Partner

Uprzejmie informujemy, że liczba miejsc na poszczególne szkolenia jest ograniczona, a warunkiem uczestnictwa jest otrzymanie mailem potwierdzenia o rejestracji. Wysłanie zgłoszeń jest także równoznaczne z akceptacją przetwarzania danych osobowych i kontaktowych do celów związanych ze szkoleniami jak również promocją usług spółek grupy Rödl & Partner.