Kontakt
Magdalena Ludwiczak

biegły rewident
Partner
Phone: +48 61 624 49 43
E-Mail

Joanna Biguszewska

biegły rewident
Associate Partner
Phone: + 48 32 330 12 15
E-Mail

Małgorzata Guzińska-Błońska

biegły rewident
Associate Partner
Phone: +48 58 520 38 73
E-Mail

Program szkolenia "Zmiany w ustawie o rachunkowości 2016":

Zmiany w ustawie o rachunkowości

  • Geneza i uzasadnienie zmian w ustawie
  • Nowe kategorie podmiotów
  • Dopuszczalne uproszczenia dla jednostek mikro
  • Dopuszczalne uproszczenia dla jednostek małych
  • Nowy wzór sprawozdania finansowego
  • Przekształcenie danych porównawczych
  • Nowe definicje powiązań między jednostkami
  • Zmiany dotyczące sprawozdań z działalności
  • Pozostałe zmiany: istotność, rozliczenie wartości firmy, sprawozdanie skonsolidowane i planowane zmiany w ustawie na rok 2017

Organizator: Rödl & Partner

Terminy i lokalizacje szkolenia "Zmiany w ustawie o rachunkowości 2016"

7.12.2016 - Poznań

Prelegenci:
Magdalena Ludwiczak, Biegły rewident, Partner w Rödl & Partner
Tomasz Martyniuk, Biegły rewident, Senior Associate w Rödl & Partner

Zaproszenie, program i formularz zgłoszeniowy: szkolenie "Zmiany w ustawie o rachunkowości 2016Zmiany w ustawie o rachunkowosci 2016 Zaproszenie PL"

Zgłoszenia do dnia 2.12.2016 przyjmujemy mailowo: agnieszka.ogorkiewicz@roedl.pro

2.12.2016 - Kraków 

Prelegenci:
Joanna Biguszewska, Biegły rewident Associate Partner w Rödl & Partner

Zaproszenie, program i formularz zgłoszeniowy: szkolenie "Zmiany w ustawie o rachunkowości 2016"

Zgłoszenia do dnia 30.11.2016 przyjmujemy mailowo: agata.blamowska@roedl.pro

30.11.2016 - Gdańsk

Prelegenci:
Małgorzata Guzińska-Błońska, Biegły rewident Associate Partner w Rödl & Partner

Zaproszenie, program i formularz zgłoszeniowy: szkolenie "Zmiany w ustawie o rachunkowości 2016"

Zgłoszenia do dnia 24.11.2016 przyjmujemy mailowo: marta.sikorska-kierst@roedl.pro 

8.11.2016 - Gliwice 

Prelegenci:
Joanna Biguszewska, Biegły rewident Associate Partner w Rödl & Partner
Katarzyna Grzeganek, Senior Associate w Rödl & Partner

Zaproszenie, program i formularz zgłoszeniowy: szkolenie "Zmiany w ustawie o rachunkowości 2016"

Zgłoszenia do dnia 4.11.2016 przyjmujemy mailowo: anna.przybyla@roedl.pro

Koszt uczestnictwa, wszystkich wymienionych wyżej szkoleń wynosi: 200 zł + 23% VAT za osobę. / 100 zł + 23% VAT za osobę dla klientów Rödl & Partner

Uprzejmie informujemy, że liczba miejsc na poszczególne szkolenia jest ograniczona, a warunkiem uczestnictwa jest otrzymanie mailem potwierdzenia o rejestracji. Wysłanie zgłoszeń jest także równoznaczne z akceptacją przetwarzania danych osobowych i kontaktowych do celów związanych ze szkoleniami jak również promocją usług spółek grupy Rödl & Partner.