Kontakt
Dorota Białas

doradca podatkowy
Associate Partner
Phone: +48 71 60 60 402
E-Mail

Początek 2016 roku obliguje pracodawców do wypełnienia dokumentów związanych z rocznym rozliczeniem podatku za pracowników.  Dokumentami tymi są miedzy innymi informacje roczne  PIT 11 oraz PIT 8C.

Informacje złożone za rok 2015 powinny zostać sporządzone najpóźniej do 31 stycznia lub  29 lutego 2016 roku. Przy ich wypełnianiu niejednokrotnie pojawiają się niejasności, związane z prawidłowym zaklasyfikowaniem danego przychodu. Problem może okazać się również rozliczenie dochodów otrzymanych przez pracownika które należy zakwalifikować do źródeł uznanych jako nieodpłatne świadczenia oraz dochodów zwolnionych z opodatkowania. Pojawiają się też nowe orzeczenia Sądów Administracyjnych w zakresie rozliczeń samochodów służbowych użytkowanych przez pracowników oraz zakwaterowania i innych świadczeń.  

Ustawodawca zaktualizował ponadto druki, na których mają być składane informacje.

Chcąc wyjść naprzeciw Państwa oczekiwaniom i pomóc w rozwiązaniu problemów związanych z deklaracjami rocznymi, zachęcamy Państwa do udziału w szkoleniu na temat Prawidłowe wypełnianie informacji PIT 11 oraz PIT 8C.

Podczas naszego szkolenia zapoznają się Państwo z konstrukcją deklaracji, dowiedzą się Państwo jak unikać błędów przy ich wypełnianiu.

Program spotkania "Wypełnianie informacji PIT 11 i PIT 8C""

I. Zasady wypełnienia PIT-11

  • Podstawa prawna
  • Źródła przychodów podlegające uwzględnieniu w deklaracji

II.  Zasady wypełnienia PIT-8C

  • Podstawa prawna 
  • Podmioty zobowiązane do złożenia PIT-8C
  • Rodzaje przychodów, które należy uwzględnić w informacji

III. Konsekwencje karne nieprawidłowego wypełnienia formularza

Organizator: Rödl & Partner

Terminy i lokalizacje spotkań "Wypełnianie informacji PIT 11 i PIT 8C"

12.01.2016 - Wrocław

Prelegenci:
Anna Kościelny, Starszy konsultant podatkowy

Zaproszenie, program i formularz zgłoszeniowy: szkolenie "Wypełnianie informacji PIT 11 i PIT 8C"

Zgłoszenia do dnia 7.1.2016 przyjmujemy: faksem + 48 71 346 77 77 lub mailowo dorota.bzowska‎@‎roedl.pro .

Koszt uczestnictwa, wszystkich wymienionych wyżej szkoleń wynosi: 200 zł + 23% VAT za osobę. / 100 zł + 23% VAT za osobę dla klientów Rödl & Partner

Uprzejmie informujemy, że liczba miejsc na poszczególne szkolenia jest ograniczona, a warunkiem uczestnictwa jest otrzymanie mailem potwierdzenia o rejestracji. Wysłanie zgłoszeń jest także równoznaczne z akceptacją przetwarzania danych osobowych i kontaktowych do celów związanych ze szkoleniami jak również promocją usług spółek grupy Rödl & Partner.