Kontakt
Michał Gosek

doradca podatkowy
Associate Partner
Phone: +48 61 624 49 39
E-Mail

Mamy przyjemność zaprosić na szkolenie, którego tematy dotykają strategicznych obszarów przedsiębiorców.

Zmiany w cenach transferowych 2016 i 2017. Jednolity Plik Kontrolny – dostosowanie systemów IT

Tematyka szkolenia w zakresie cen transferowych dotyczy polskich podatników działających w międzynarodowych grupach kapitałowych i jest pokłosiem nowelizacji ustaw o podatkach dochodowych oraz zmian w wytycznych OECD w obszarze cen transferowych. W związku z wprowadzonymi zmianami zarząd będzie zobowiązany do złożenia w urzędzie skarbowym oświadczenia o wypełnieniu dotychczasowych oraz nowych obowiązków. O zmianach należy naszym zdaniem z wyprzedzeniem poinformować wspólników, aby dostosować systemy informatyczne oraz obieg dokumentów w grupie kapitałowej do nowych wymogów informacyjnych.

W drugiej części szkolenia wraz z przedstawicielem firmy Komputronik API Sp. z o.o. poruszymy temat przekazywania organom podatkowym danych w formie Jednolitego Pliku Kontrolnego. Realizacja tego obowiązku nałożonego nowelizacją ustawy Ordynacja Podatkowa  wymaga dla zdecydowanej większości podatników pilnego dostosowania systemów informatycznych oraz analizy wewnętrznych procedur. 

Program szkolenia "Zmiany w cenach transferowych 2016 i 2017 oraz Jednolity Plik Kontrolny (JPK) – dostosowanie systemów IT"

I. Podmioty powiązane oraz transakcje z podmiotami powiązanymi 

 • Zmiany w definicji podmiotów powiązanych 
 • Identyfikowanie transakcji
 • Ustalanie limitów transakcji podlegających obowiązkowi sporządzenia dokumentacji podatkowej
 • Zmiany w definicji podmiotów powiązanych 
 • Identyfikowanie transakcji
 • Nowe limity transakcji podlegających obowiązkowi sporządzenia dokumentacji podatkowej

II.  Zmiany w zakresie dokumentacji podatkowej i deklaracjach

 • Zakres dokumentacji podstawowej
 • Analiza porównywalności
 • Master file
 • Deklaracja CIT-TP
 • Sprawozdanie CIT-CbC

III. Jednolity Plik Kontrolny (JPK) – charakterystyka i zasady stosowania

 • Podstawowe pojęcia dot. Jednolitego Pliku Kontrolnego
 • Podmioty objęte obowiązkiem przekazywania danych
 • Rodzaje struktur 
 • Obowiązki podatników
 • Wyjaśnienia Ministerstwa Finansów

IV. Komputronik API w usługach dla sektora rynku biznesowego 

V. Produkt SAGE „E-audytor” jako narzędzie wspierające weryfikację zawartości Jednolitych Plików Kontrolnych 

VI. Innowacyjne podejście do wyboru Zintegrowanego Systemu  Zarządzania ERP

Organizator: Rödl & Partner

Terminy i lokalizacje szkolenia "Zmiany w cenach transferowych 2016 i 2017 oraz Jednolity Plik Kontrolny "

2.06.2016 - Poznań

Prelegenci:
Michał Gosek, Doradca podatkowy, Senior Associate w Rödl & Partner
Izabela Karolak, Doradca podatkowy w Rödl & Partner
Magdalena Grabus, Manager ds. Systemów ERP w Komputronik Api Sp z o.o. 
Zbigniew Kowala, Dyrektor Operacyjny ds. Systemów Zintegrowanych w Komputronik Api Sp z o.o.
Marcin Matysik, Prezes Komputronik Api Sp z o.o.

Zaproszenie, program i formularz zgłoszeniowy: szkolenie "Zmiany w cenach transferowych 2016 i 2017 oraz Jednolity Plik Kontrolny"

Zgłoszenia do dnia 30.05.2016 przyjmujemy: faksem +48 61 624 49 01  lub mailowo agnieszka.ogorkiewicz@roedl.pro . 

Koszt uczestnictwa, wszystkich wymienionych wyżej szkoleń wynosi: 200 zł + 23% VAT za osobę. / 100 zł + 23% VAT za osobę dla klientów Rödl & Partner

Uprzejmie informujemy, że liczba miejsc na poszczególne szkolenia jest ograniczona, a warunkiem uczestnictwa jest otrzymanie mailem potwierdzenia o rejestracji. Wysłanie zgłoszeń jest także równoznaczne z akceptacją przetwarzania danych osobowych i kontaktowych do celów związanych ze szkoleniami jak również promocją usług spółek grupy Rödl & Partner.