Kontakt
Izabela Karolak

doradca podatkowy
Phone: + 48 61 624 49 26
E-Mail

Z początkiem 2016 roku weszło w życie wiele istotnych zmian w prawie podatkowym. 

Najważniejsze odnoszą się do podatków dochodowych (CIT i PIT) oraz Ordynacji podatkowej. Warto poznać te zmiany na początku roku. Dlatego serdecznie zapraszamy na nasze kolejne szkolenie, którego tematem będą "Zmiany w podatkach w roku 2016".

Program szkolenia Zmiany w podatkach 2016

I. Zmiany Ordynacji podatkowej

 • zasada rozstrzygania wątpliwości podatkowych na korzyść podatnika
 • zmiany w zakresie wydawania interpretacji prawa podatkowego
 • nowe zasady udzielania pełnomocnictwa
 • zróżnicowanie stawek odsetek za zaległości podatkowe
 • korekty deklaracji podatkowych
 • jednolity Plik Kontrolny

II. Zmiany w podatku od towarów i usług

 • nowe zasady obliczania kwoty podatku naliczonego w odniesieniu do zakupów towarów i usług wykorzystywanych tylko częściowo do celów działalności gospodarczej – „pre-współczynnik”
 • zmiany  w zakresie stosowania „ulgi na złe długi”
 • nowa właściwość organów podatkowych

III. Podatek dochodowy od osób prawnych

 • określenie zasad korygowania przychodów oraz kosztów uzyskania przychodów
 • likwidacja obowiązku zmniejszenia kosztów uzyskania przychodów o nieuregulowane kwoty
 • klauzula zapobiegająca nadużyciom w przypadku zwolnienia od opodatkowania dochodów z dywidend i innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych
 • ulga z tytułu ponoszenia kosztów na działalność badawczo – rozwojową
 • pozostałe zmiany

IV Podatek dochodowy od osób fizycznych

 • określenie zasad korygowania przychodów oraz kosztów uzyskania przychodów
 • likwidacja obowiązku zmniejszenia kosztów uzyskania przychodów o nieuregulowane kwoty
 • zwolnienia od podatku
 • opodatkowanie odpraw i odszkodowań z tytułu zakazu konkurencji
 • opodatkowanie przychodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach oraz pochodzących ze źródeł nieujawnionych
 • obowiązek sporządzania informacji o odsetkach
 • ulga z tytułu ponoszenia kosztów na działalność badawczo – rozwojową
 • pozostałe zmiany 

Terminy i lokalizacje szkolenia "Zmiany w podatkach 2016"

11.02.2016 - Poznań

Speakers:
Izabela Karolak, doradca podatkowy
Tomasz Nowak, konsultant podatkowy

Zaproszenie, program i formularz zgłoszeniowy: szkolenie "Zmiany w podatkach 2016."

Zgłoszenia do dnia 8.01.2016: przyjmujemy faksem + 48 61 864 49 00 lub na e-mail agnieszka.ogorkiewicz‎@‎roedl.pro 

Koszt uczestnictwa, wszystkich wymienionych wyżej szkoleń wynosi: 200 zł + 23% VAT za osobę. / 100 zł + 23% VAT za osobę dla klientów Rödl & Partner

Uprzejmie informujemy, że liczba miejsc na poszczególne szkolenia jest ograniczona, a warunkiem uczestnictwa jest otrzymanie mailem potwierdzenia o rejestracji. Wysłanie zgłoszeń jest także równoznaczne z akceptacją przetwarzania danych osobowych i kontaktowych do celów związanych ze szkoleniami jak również promocją usług spółek grupy Rödl & Partner.