Kontakt
Magdalena Ludwiczak

biegły rewident
Partner
kierownik oddziału
Phone: +48 61 624 49 43
E-Mail

Therese Baginski

biegły rewident
Partner
kierownik oddziału
Phone: +48 71 606 00 00
E-Mail

Audyt projektów unijnych to usługa dla podmiotów realizujących projekty dofinansowane ze środków unijnych. Przeprowadzenie audytu projektu jest konieczne przy realizacji działań, w których wartość dofinansowania przekracza kwotę 14 000 euro netto. Dzięki temu mogą Państwo mieć pewność, że projekt na każdym etapie realizacji prowadzony jest w zgodzie z obowiązującymi wytycznymi/przepisami.

Dzięki podjęciu współpracy ze specjalistami, mogą mieć Państwo pewność poprawnej realizacji projektu unijnego i wypełnienia obowiązku związanego z przeprowadzeniem audytu. Efektem audytu projektu unijnego jest raport z realizacji projektu – dokument, który jest nie tylko podsumowaniem, lecz również doskonałym punktem wyjścia przy okazji planowania i realizacji przez Państwa kolejnych projektów.

Rödl & Partner posiada bogate doświadczenie w zakresie tworzenia i kontroli projektów unijnych realizowanych przez beneficjentów programów pomocowych UE. Wyróżnia nas interdyscyplinarność specjalistów (biegli rewidenci, księgowi, doradcy ds. funduszy unijnych) w zespołach, które pracują nad każdym zleceniem. 

Audyt projektów unijnych dotyczy badania przeprowadzanego przez biegłego rewidenta w czasie realizacji projektu (obowiązek spoczywający na beneficjencie). Audyt weryfikuje poprawność działań prowadzonych na każdym etapie realizacji projektu (wydatki kwalifikowalne, prawidłowe ewidencjonowanie wydatków, dekretacja dokumentów księgowych, procedura ofertowa, wybór dostawców, oznakowanie środków i promocja projektu). Efektem współpracy jest profesjonalny raport zawierający zalecenia pokontrolne. Dzięki audytowi projektu unijnego beneficjent o kwocie wsparcia powyżej 14 000 euro netto spełnia swój obowiązek badania projektu oraz otrzymuje istotną z punktu widzenia poprawności realizacji informację zwrotną.