Kontakt
Magdalena Ludwiczak

biegły rewident
Partner
kierownik oddziału
Phone: +48 61 624 49 43
E-Mail

Therese Baginski

biegły rewident
Partner
kierownik oddziału
Phone: +48 71 606 00 00
E-Mail

Znaczenie wewnętrznych systemów kontroli, jako kluczowego elementu opinii wyrażanych nt badania, znacząco wzrosło w dzisiejszym świecie biznesu.

W rezultacie opracowywanie i usprawnianie funkcji systemu wewnętrznego audytu stało się również przedmiotem wielkiej troski w wielu międzynarodowych przedsiębiorstwach. Należy do niech wiele, zarządzanych przez niewielką liczbę udziałowców, prywatnych przedsiębiorstw, które nie podlegają regulacjom ustawy Sarbanes-Oxley, ładu korporacyjnego lub podobnych ograniczeń ustawowych.

Audyt wewnętrzny odgrywa istotną rolę w globalnym zarządzaniu ryzykiem, zwłaszcza w przypadku średnich i dużych przedsiębiorstw prywatnych, które w ostatnich latach rozwinęły się w międzynarodowe organizacje.

Rödl & Partner może pomóc Państwu usprawnić zarządzanie ryzykiem na szczeblu krajowym jak i międzynarodowym:

  • Doradztwo w zakresie kontroli wewnętrznej, analiza ryzyka i otoczenia regulacyjnego, opracowywanie metod i procesów kontroli, doradztwo i monitoring w zakresie wdrażania
  • Wspólne angażowanie środków (co-sourcing) w kontrolę wewnętrzną za zasadzie poszczególnych projektów lub w oparciu o ogólnoświatowe umowy ramowe
  • Outsourcing kontroli wewnętrznej
  • Nasi specjaliści ds. kontroli wewnętrznej pracują w ścisłej współpracy z wyspecjalizowanymi zespołami na całym świecie zajmującymi się wykrywaniem nadużyć finansowych.