Kontakt
Magdalena Ludwiczak

biegły rewident
Partner
kierownik oddziału
Phone: +48 61 624 49 43
E-Mail

Therese Baginski

biegły rewident
Partner
kierownik oddziału
Phone: +48 71 606 00 00
E-Mail

Zarządzanie ryzykiem nadużyć to usługa dotycząca przede wszystkim przedstawicieli dużych międzynarodowych podmiotów, w których występuje ryzyko nadużycia finansowego. Podejmowanie działań związanych z kontrolą wewnętrzną jest szczególnie istotne dla podmiotów podlegających regulacjom SOX (amerykańska Ustawa Sarbanes-Oxley i wzorowane na niej regulacje w Unii Europejskiej i w pozostałych krajach) oraz tych, które zdecydowały się na wdrożenie jej zapisów fakultatywnie. 

Kompetentnie i starannie przeprowadzony audyt śledczy daje pewność szybkiej i skutecznej weryfikacji ryzyka i występowania nadużyć. Kontrolę przeprowadza interdyscyplinarny zespół specjalistów mających szerokie doświadczenie w prowadzeniu takich badań. W wyniku przeprowadzonych działań zostają również wypracowane procedury związane z zapobieganiem podobnym ryzykom w przyszłości.

Atutem Rödl & Partner jest międzynarodowe doświadczenie dużej firmy oraz specjalistyczny „know-how”, który jest efektem wielu lat pracy oraz synergii wiedzy i doświadczenia pracujących dla nas specjalistów. Kontaktują się Państwo zawsze z jedną osobą, co usprawnia komunikację, równocześnie nad każdym badaniem pracuje liczny zespół ekspertów, którzy uzupełniają się wzajemnie w zakresie specjalizacji (audytorzy, radcy prawni, adwokaci, doradcy podatkowi).

Usługa dotyczy badania ryzyka związanego m.in. z niewłaściwą sprawozdawczością finansową, niedozwolonymi wydatkami, naruszeniem przepisów ustawowych i wykonawczych.  

Zarządzanie ryzykiem nadużyć / audyt śledczy standardowo obejmuje: 

  • doradztwo w zakresie zapobiegania oszustwom i ocenę ryzyka
  • stworzenie środowiska kontroli i systemu nadzoru
  • rozpoznawanie elektronicznych dowodów oszustw
  • usługi rzeczoznawców
  • zintegrowane usługi w zakresie rozpoznawania i rozwiązywania sporów za pośrednictwem zespołów multidyscyplinarnych

Dodatkowo warto rozważyć wsparcie związane z tworzeniem własnej komórki audytu wewnętrznego oraz wewnętrzne szkolenia dla pracowników związane z ryzykiem nadużyć.