Kontakt
Magdalena Ludwiczak

biegły rewident
Partner
kierownik oddziału
Phone: +48 61 624 49 43
E-Mail

Therese Baginski

biegły rewident
Partner
kierownik oddziału
Phone: +48 71 606 00 00
E-Mail

Jest to usługa, którą podmioty dokonujące połączeń, podziałów lub przekształceń zobowiązane są zlecić. Wynika to z przepisów Kodeksu Spółek Handlowych i wymaga dokonania badania dokumentów składanych w sądzie rejestrowym (plan podziału, plan połączenia).