Kontakt
Magdalena Ludwiczak

biegły rewident
Partner
kierownik oddziału
Phone: +48 61 624 49 43
E-Mail

Therese Baginski

biegły rewident
Partner
kierownik oddziału
Phone: +48 71 606 00 00
E-Mail

Badania i przeglądy sprawozdań finansowych to usługa skierowana do podmiotów międzynarodowych (spółki matki, udziałowcy), które mają obowiązek przeprowadzania badania sprawozdania finansowego w oddziałach zlokalizowanych w różnych krajach świata i poszukują audytora o tak samo szerokim zasięgu działania. Badanie sprawozdania dotyczy zarówno dużych, jak i mniejszych przedsiębiorstw, które prowadzą międzynarodową działalność. Do współpracy zachęcamy największe, wiodące spółki oraz mniejsze, w tym również rodzinne przedsiębiorstwa, które planują ekspansję na rynki zagraniczne. 

Nasza oferta skierowana jest również do spółek giełdowych oraz podmiotów ubiegających się lub zamierzających ubiegać się o dopuszczenie do obrotu publicznego.

Dzięki zleceniu badania czy przeglądu sprawozdania finansowego doświadczonej i uznanej firmie mają Państwo pewność, że jest ono właściwie przeprowadzone, odpowiada rygorystycznym standardom wewnętrznym i zewnętrznym. Zarządy i właściciele spółek traktowani są jako klienci końcowi usługi. Oprócz klasycznego badania lub przeglądu biegły rewident jest też doradcą we wszystkich istotnych aspektach życia gospodarczego, podatkowego i prawnego klienta.

Biegli rewidenci zatrudnieni w Rödl & Partner są przygotowani do pracy według Krajowych Standardów Rewizji Finansowej (KSRF) i Międzynarodowych Standardów Rewizji Finansowej (MSRF), posiadają również aktualną, praktyczną wiedzę na temat standardów obowiązujących w Niemczech, USA i innych krajach na świecie. W skali międzynarodowej usługi realizowane są przy ścisłej współpracy z lokalnymi ekspertami Rödl & Partner, a wszyscy audytorzy pracują według zasad etyki biegłych rewidentów IFAC (International Federation of Accountants). Globalne podejście do audytu skierowane jest na zrozumienie ryzyk charakterystycznych dla działalności prowadzonej przez Klienta. Dzięki wieloletniej współpracy z firmami z różnych branż bez obaw podejmujemy się zleceń o wysokim stopniu trudności. Standardy badania obowiązujące globalnie w Rödl & Partner pozwalają zapewnić jednakowo wysoki standard usług audytorskich we wszystkich lokalizacjach, a te same metody i podejście w każdym oddziale na świecie dają szybkość działania oraz dokładność i spójność przeprowadzanych badań. 

Badanie i przegląd sprawozdań finansowych to usługa związana z audytem sprawozdań finansowych Klienta, sporządzonych według: 

  • IAS/IFRS (międzynarodowe standardy rachunkowości – MSR/międzynarodowe standardy sprawozdawczości finansowej – MSSF), 
  • US GAAP (amerykańskie standardy rachunkowości), 
  • HGB (niemieckie prawo bilansowe),
  • Krajowych Standardów Rachunkowości. 

Przeprowadzenie badania lub przeglądu sprawozdania finansowego opiera się na analizie dokumentów, trendów oraz zdarzeń gospodarczych, które zachodzą w spółkach. Badanie sprawozdań finansowych jest procesem złożonym i wieloetapowym, który w efekcie pozwala na przedstawienie pełnego obrazu sytuacji finansowej i majątkowej oraz wyzwań i możliwości, które stoją przed firmą.