Kontakt
Magdalena Ludwiczak

biegły rewident
Partner
kierownik oddziału
Phone: +48 61 624 49 43
E-Mail

Therese Baginski

biegły rewident
Partner
kierownik oddziału
Phone: +48 71 606 00 00
E-Mail

Doradztwo rachunkowe to usługa skierowana do podmiotów szukających poprawy efektywności zarządzania poprzez zmianę organizacji systemu rachunkowości. Właściwa organizacja systemu rachunkowości, odpowiadająca procesom zachodzącym w  przedsiębiorstwie pozwala na efektywne zarządzanie i płynne dostosowywanie się do stale zmieniających się warunków rynkowych. Z doradztwa rachunkowego korzystają również przedsiębiorcy planujący fuzję, przekształcenie lub podział, zlecając odpowiednio sporządzenie planu połączenia, sporządzenie planu przekształcenia lub sporządzenie planu podziału.

Dzięki wprowadzeniu zmian opartych na analizie procesów księgowych uzyskuje się ujednolicone standardy księgowe w całej grupie kapitałowej. Przy realizacji wszystkich działań uwzględniana jest specyfika lokalnych przepisów dotyczących rachunkowości, co gwarantuje zgodność z prawem krajowym w poszczególnych spółkach. Dodatkowo, dzięki wprowadzonym zmianom, osiągną Państwo większą szybkość pozyskiwania informacji zarządczych w skali całej grupy.

W przypadku fuzji, przekształcenia lub podziału przedsiębiorstwa poprawnie i rzetelnie sporządzony plan połączenia, plan przekształcenia lub plan podziału pozwala spełnić jeden z prawnych warunków realizacji operacji. 

Rödl & Partner oferuje kompleksowe rozwiązania pozwalające na efektywną organizację i kontrolę procesów w zakresie rachunkowości i w rezultacie na usprawnienie zarządzania przedsiębiorstwem. Przy realizowaniu usług doradztwa rachunkowego ściśle współpracujemy z innymi działami naszej firmy, w szczególności z prawnikami i doradcami podatkowymi. Interdyscyplinarne podejście pozwala mieć pewność, że wszystkie aspekty i skutki wprowadzanych zmian zostaną wzięte pod uwagę i szczegółowo przeanalizowane. 

W zakresie transakcji fuzji i przejęć oraz podziałów i przekształceń doświadczenie pozwala nam na kompetentne i efektywne doradztwo nawet w najbardziej skomplikowanych przypadkach. W ramach doradztwa nasi klienci otrzymują pełne wsparcie jeśli chodzi o spełnianie wymogów związanych ze zgłoszeniem w sądzie rejestrowym połączenia, podział lub przekształcenie spółek.

Doradztwo rachunkowe Rödl & Partner obejmuje:

 • analizę procesów księgowych i pomoc we wdrożeniu zmian organizacji systemu rachunkowości, w tym:
  • wsparcie w planowaniu i projektowaniu procesów księgowych i sprawozdawczych oraz wyborze efektywnych narzędzi
  • weryfikacja planu kont
 • pomoc w bezpośrednim wdrożeniu oraz ujednoliceniu w grupie standardów rachunkowości i sprawozdawczości finansowej (standardy krajowe, MSR/MSSF, HGB, US GAAP):
  • audyt poprawności stosowanych standardów rachunkowości, 
  • wsparcie w identyfikacji różnic oraz w ujednoliceniu stosowanych w grupie standardach rachunkowości i sprawozdawczości,
  • opracowywanie polityki rachunkowości zgodnie z wdrożonymi standardami,
 • sporządzanie planów połączeń, planów podziału, planów przekształceń.

Rödl & Partner od początku swojej działalności oferuje usługi związane z doradztwem w zakresie rachunkowości. W Polsce jesteśmy obecni już od 25 lat .