Kontakt
Magdalena Ludwiczak

biegły rewident
Partner
kierownik oddziału
Phone: +48 61 624 49 43
E-Mail

Therese Baginski

biegły rewident
Partner
kierownik oddziału
Phone: +48 71 606 00 00
E-Mail

Nabycie i sprzedaż przedsiębiorstw lub ich części niesie ze sobą zarówno szanse i ryzyka. Nabywca często nie posiada wystarczającej wiedzy o sytuacji ekonomicznej potencjalnego przedsiębiorstwa, którym jest zainteresowany. W celu ustalenia własnej ceny, sfinansowania przez osoby trzecie z zewnątrz lub uzyskania odpowiedniej pozycji w przyszłości oraz integracji przedsiębiorstwa niezbędne jest jednak uzyskanie gruntownej wiedzy o danym przedsiębiorstwie.

Due Diligence (dosłownie: „należyta staranność“)  pozwala uzyskać taką wiedzę i stanowi tym samym istotną podstawę pomyślnej transakcji.

Korzystając z naszych usług zyskają Państwo nie tylko jako potencjalny nabywca. Nasze doradztwo pozwala także sprzedającym na osiągnięcie korzyści w trakcie procesu transakcyjnego.

Nasi doświadczeni eksperci do spraw transakcji oferują Państwu wysokiej jakości doradztwo w zakresie wszystkich ważnych zagadnień, przygotowują odpowiednie informacje, istotne dla wszystkich adresatów i dzięki temu pozwalają Państwu  znacznie zaoszczędzić czas. Tym samym tworzymy dla Państwa – jako nabywców i sprzedających – podstawę do osiągania sukcesów w negocjacjach.

Szczególnie mocne strony naszych usług w ramach doradztwa transakcyjnego

Żadna transakcja nie jest taka sama. Pomimo naszych standardów indywidualna, konkretna sytuacja danego przedsiębiorstwa i warunki samej transakcji stanowią dla nas decydujący czynnik sukcesu Państwa przedsięwzięcia.  W tym samym stopniu dotyczy to inwestorów instytucjonalnych oraz strategicznych. Przy Państwa udziale opracowujemy odpowiednie zakresy badań, w razie potrzeby podzielone na etapy, które w wyniku skoncentrowania na istotnych aspektach prowadzą do redukcji czasu i kosztów.

Często można zacząć od tzw. „Red Flag Due Diligence“. Koncentruje się ono na poszukiwaniu tzw. Dealbreakers, natomiast podjęcie decyzji co do dalszych zakresów badań w ramach Due Diligence pozostaje otwarte.

Naszą pomoc w zakresie Due Diligence otrzymują Państwo z jednej ręki. Pracujemy w interdyscyplinarnych zespołach (np. finansowych, podatkowych, prawnych) w kraju jak i we współpracy z innymi krajami w ramach własnych oddziałów. Za kierowanie naszymi projektami Due Diligence odpowiada zawsze osoba doświadczona, która jest jednocześnie także Państwa stałą osobą kontaktową.

W przypadku wszystkich analiz koncentrujemy się na gromadzeniu informacji istotnych z punktu widzenia transakcji i potrzebnych przy wycenie przedsiębiorstwa, negocjacjach umowy kupna, szczególnie negocjacjach ceny w ramach umowy kupna, przy rozważaniu zagadnień finansowych i ewentualnie także w celu alokacji ceny zakupu oraz ewentualnej integracji. W wyniku naszej wyceny, polegającej na przeprowadzaniu analiz, które są każdorazowo optymalnie dopasowane do Państwa potrzeb, powstają indywidualne różnorodne zakresy zleceń począwszy od badania poszczególnych aspektów częściowych, a skończywszy na kompleksowych projektach.

Oferujemy Państwu nasze wsparcie w zakresie Due Diligence w następujących dyscyplinach:

Finansowe Due Diligence

Rzetelne badanie Financial Due Diligence obejmuje zwykle następujące punkty:

  • identyfikacja istotnych czynników sukcesu dla przyszłego rozwoju, szczególnie analiza czynników dotyczących obrotu i wydajności oraz analiza składników kosztowych,
  • ustalenie znormalizowanych wyników operacyjnych (EBIT/ EBITDA) poprzez wyeliminowanie zdarzeń nadzwyczajnych,
  • ustalenie stanu znormalizowanego kapitału pracującego, rachunku przepływów pieniężnych, itd.,
  • badanie struktur finansowania i identyfikacja długów i pozycji zbliżonych do długów,
  •  krytyczna ocena prognozy finansowej i ustalenie odpowiednich planów,

Na Państwa życzenie na bazie wyników Due Diligence danego przedsiębiorstwa ustalamy wartość indykatywną przedsiębiorstwa.