Kontakt
Magdalena Ludwiczak

biegły rewident
Partner
kierownik oddziału
Phone: +48 61 624 49 43
E-Mail

Therese Baginski

biegły rewident
Partner
kierownik oddziału
Phone: +48 71 606 00 00
E-Mail

Głównym elementem zewnętrznego audytu w dzisiejszych czasach jest niezależny przegląd infrastruktury i procesów informatycznych. Takie badanie daje Państwu pewność, co do efektywności i wydajności działań Państwa międzynarodowej firmy, zgodności z przepisami i rzetelności sprawozdań finansowych.

Pewność, co do sposobu generowania informacji przez systemy w Państwa organizacjach uzyskać można jedynie poprzez badanie technicznych aspektów, dokonane przez ekspertów ds. procesów zarządzania informatycznego  i raportowania.

Rödl & Partner jest w stanie zapewnić Państwu fachową wiedzę specjalistycznych zespołów z naszych głównych biur regionalnych w zakresie dokonywania oceny oraz szczegółowego i praktycznego doradztwa z zakresu sposobów ich usprawnienia.

Nasze usługi z zakresu audytu systemów przetwarzania obejmują zazwyczaj:

  • ogólne przeglądy kontroli systemu IT
  • przeglądy bezpieczeństwa aplikacji i infrastruktury
  • analizy due diligence systemów
  • przeglądy i doradztwo w zakresie implementacji