Kontakt
Magdalena Ludwiczak

biegły rewident
Partner
kierownik oddziału
Phone: +48 61 624 49 43
E-Mail

Therese Baginski

biegły rewident
Partner
kierownik oddziału
Phone: +48 71 606 00 00
E-Mail

Dla wielu międzynarodowych przedsiębiorstw przestrzeganie wymogów prawa krajowego w zakresie sprawozdawczości i ujawniania informacji jest bez wątpienia istotne. Jednak prawdziwa wartość dodana każdego badania tkwi w umiejętności zintegrowania w sposób składny danych ksiąg rachunkowych spółek zależnych z danymi ksiąg prowadzonych na poziomie spółki matki.

W przypadku wielu organizacji, przełożenie zestawień sporządzanych wg lokalnych (polskich) standardów rachunkowości na format określony przez spółkę macierzystą stanowi klucz do pełnego zrozumienia całościowej wydajności, ryzyk i możliwości związanych z ich zagranicznymi inwestycjami.

W Rödl & Partner specjalizujemy się w usługach audytorskich dla spółek z udziałem zagranicznym. Przygotowanie sprawozdań dla zagranicznej spółki macierzystej jest, zatem, prawie nieodłączną częścią każdego zlecenia. Nasi Klienci korzystają z bogactwa naszego doświadczenia – we wszystkich naszych oddziałach – w zakresie przeglądu skonsolidowanych ksiąg, prowadzenia badań i sprawozdawczości, zgodnie z wytycznymi dotyczącymi audytu, a pochodzącymi z innych obszarów.

Wszystkie nasze zespoły audytorskie na całym świecie posiadają szerokie doświadczenie w zakresie badania i przygotowywania sprawozdań w oparciu o księgi rachunkowe, według niemieckich, międzynarodowych oraz amerykańskich standardów sprawozdawczości finansowej. 

Tłumaczenie uwzględnia już zmiany w ustawie o rachunkowości, obowiązujące od 01.01.2009 r. ›››