Kontakt
Magdalena Ludwiczak

biegły rewident
Partner
kierownik oddziału
Phone: +48 61 624 49 43
E-Mail

Therese Baginski

biegły rewident
Partner
kierownik oddziału
Phone: +48 71 606 00 00
E-Mail

Wiele spośród wiodących na świecie gospodarek przechodzi na jeden zbieżny lub wręcz identyczny standard międzynarodowej sprawozdawczości finansowej. Tym samym, w zrozumieniu zmian dotyczących tych standardów, a także różnych interpretacji i stosowania na poziomie krajowym wysoko ceni się naszą wiedzę specjalistyczną.

Należy poważnie zastanowić się i przeanalizować „za” i „przeciw” całkowitego przejścia na Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) pod kątem obszaru działalności Państwa spółki i jej sytuacji finansowej.

Nasze podejście do wszystkich rodzajów usług audytorskich i doradczych jest zorientowane na potrzeby przedsiębiorstwa i opiera się na osobistym zaangażowaniu. Dlatego też, wyznajemy zasadę, iż najlepszych porad udzielają doświadczeni, zawodowi audytorzy, którzy znają i rozumieją Państwa działalność.
Bez codziennego zaangażowania w prace związane z audytem u klienta nie byłoby to możliwe.

Jednocześnie, z łatwością radzimy sobie nawet z najbardziej złożonymi aspektami obowiązujących standardów MSSF, ponieważ dużo inwestujemy w ciągły rozwój i szkolenie naszych specjalistów w zakresie międzynarodowych standardów sprawozdawczości.

Ponadto, wszystkie nasze zespoły audytorskie mają stały dostęp do wiedzy wysoko wykwalifikowanych profesjonalistów, z których wielu jest wiodącymi ekspertami w zakresie standardów MSSF na swoim obszarze.