Kontakt
Magdalena Ludwiczak

biegły rewident
Partner
kierownik oddziału
Phone: +48 61 624 49 43
E-Mail

Therese Baginski

biegły rewident
Partner
kierownik oddziału
Phone: +48 71 606 00 00
E-Mail

Usługi poświadczające przeznaczone są dla podmiotów, które potrzebują weryfikacji i potwierdzenia przez niezależnego biegłego rewidenta dokonanych kalkulacji, szacunków lub prawidłowości sporządzonego planu połączenia, przekształcenia lub podziału. W takiej sytuacji najszybszym i najpewniejszym rozwiązaniem jest zgłoszenie się do doświadczonego biegłego, który pracuje dla sprawdzonej firmy.

Dzięki skorzystaniu z usług poświadczających mają Państwo możliwość szybkiego uzyskania potwierdzenia prawidłowości przyjętych założeń i dokonanych obliczeń. Wszystkie czynności wykonuje biegły rewident posiadający specjalistyczną wiedzę i doświadczenie w dokonywaniu weryfikacji tego typu. 

Wybierając Rödl & Partner otrzymują Państwo gwarancję profesjonalnej usługi niezależnego biegłego rewidenta, doświadczonego we współpracy zarówno z polskimi przedsiębiorcami, jak i dużymi międzynarodowymi podmiotami. Dostępność biegłych rewidentów w każdym z sześciu biur Rödl & Partner w Polsce gwarantuje wygodę i szybką realizację usługi poświadczającej. 

Usługi poświadczające niezależnego biegłego rewidenta obejmują najczęściej:

  • przegląd uzgodnionych procedur,
  • prognozy finansowe,
  • wyceny wkładów niepieniężnych i pieniężnych,
  • badanie planów przekształcenia, połączenia lub podziału.