Kontakt
Marcin Jeliński

doradca podatkowy, rzeczoznawca
Senior Associate
Phone: +48 22 244 00 23
E-Mail

Rzeczoznawstwo majątkowe jest działalnością wykonywaną w Polsce wyłącznie przez rzeczoznawców posiadających uprawnienia zawodowe w zakresie szacowania nieruchomości. Rödl & Partner oferuje Klientom usługi wyceny nieruchomości komercyjnych i mieszkaniowych przygotowywane w formie pisemnych operatów szacunkowych. Zakres świadczonych przez nas usług obejmuje dodatkowo przygotowywanie ekspertyz dotyczących rynku nieruchomości oraz opracowań w zakresie określania wartości nieruchomości na potrzeby indywidualnych inwestorów.

Usługi związane z rzeczoznawstwem majątkowym Rödl & Partner to gwarancja dbałości o jakość i obiektywizm sporządzanych wycen. Dzięki temu Klienci otrzymują rzeczywistą wycenę nieruchomości. Dodatkowym atutem jest fakt, operaty szacunkowe oraz opracowania i ekspertyzy, tłumaczone są na język niemiecki i angielski.

Wyceny nieruchomości mogą być wykorzystywane dla różnych celów uzależnionych od potrzeb naszych Klientów, takich jak:

  • ustalanie ceny kupna/sprzedaży nieruchomości,
  • ustalanie wartości nieruchomości dla celów księgowych i sprawozdawczych,
  • ustalanie wartości nieruchomości dla celów skarbowo-podatkowych,
  • ustalenie wartości nieruchomości wnoszonych w postaci aportów,
  • ustalenie wartości nieruchomości jako element wyceny przedsiębiorstwa.