Prestiżowa wygrana przed sądami w sprawach CIT
Kontakt
Renata Kabas-Komorniczak

doradca podatkowy
Partner
kierownik oddziału
Phone: +48 22 696 28 00
E-Mail

Jesteśmy zdania, że doskonały doradca powinien nie tylko dysponować wiedzą zawodową, lecz także doświadczeniem w stosunkach handlowych. Z tego powodu kładziemy nacisk na to, aby nasi doradcy podatkowi i radcy prawni myśleli i działali jak przedsiębiorcy - tak, by jednemu przedsiębiorcy mógł doradzać drugi przedsiębiorca. Poprzez ścisłą współpracę z biegłymi rewidentami, ekonomistami i specjalistami z dziedziny outsourcingu nasi prawnicy oferują kompleksowe rozwiązania w zakresie kształtowania przedsiębiorstwa i wypracowują najlepsze strategie dla projektów wykraczających poza granice danego kraju.

W ramach bieżącego doradztwa podatkowego zajmujemy się opracowywaniem opinii podatkowych i interpretacją obowiązujących przepisów prawa podatkowego, doradztwem z zakresu stosowania instrumentów polityki podatkowej i bilansowej oraz konstruowaniem umów i ich analizą pod kątem optymalizacji podatkowej.