Kontakt
Aneta Majchrowicz-Bączyk

radca prawny
Partner
Phone: + 48 61 86 44 900
E-Mail

Therese Baginski

biegły rewident
Partner
Phone: +48 (71) 60 60 000
Fax: +48 (71) 60 60 131
E-Mail

publikacja specjalistów Rödl & Partner pod redakcją doktora Marcina Jamrożego ›››

to w dużej mierze:

  • doradztwo i pomoc w stosowaniu międzynarodowego prawa podatkowego,
  • doradztwo i pomoc w stosowaniu regulacji o zapobieganiu podwójnemu opodatkowaniu,
  • doradztwo w zakresie regulacji dewizowych,
  • doradztwo w zakresie międzynarodowych kwestii związanych z cenami transferowymi (Global Transfer Pricing)