Prestiżowa wygrana przed sądami w sprawach CIT
Kontakt
Aneta Majchrowicz-Bączyk

radca prawny
Partner
Phone: + 48 61 86 44 900
E-Mail

Therese Baginski

biegły rewident
Partner
Phone: +48 (71) 60 60 000
Fax: +48 (71) 60 60 131
E-Mail

W skład zespołu doradztwa podatkowego wchodzą specjaliści w dziedzinie podatków: VAT, dochodowego od osób prawnych i fizycznych. Nasi doradcy łączą doskonałą znajomość polskiego i międzynarodowego prawa z praktyką w kontaktach z organami skarbowymi. Kompetencje zespołu podatkowego pozwalają rozwiązywać problemy natury prawno-podatkowej, jakie napotykają przedsiębiorstwa polskie i zagraniczne. W zakresie podatku od towarów i usług (VAT) przejmujemy składanie wniosków o zwrot polskiego podatku dla przedsiębiorstw zagranicznych. Pomoc z naszej strony przy kontrolach podatkowych nie kończy się na analizie protokołu z kontroli – składamy w imieniu Państwa środki zaskarżenia, a także reprezentujemy Państwa przed sądami administracyjnymi. Ponadto, przedstawiamy realną ocenę szans i ryzyk procesowych.