Kontakt
Joanna Jurasz

radca prawny
Associate Partner
Phone: +48 61 624 49 31
E-Mail

Pod pojęciem „Corporate Compliance“ rozumie się ogół środków podejmowanych w celu zapewnienia zgodności z prawem wszystkich działań przedsiębiorstwa, jak również organów kierowniczych i nadzorczych oraz pracowników tego przedsiębiorstwa.

 Organy kierownicze i nadzorcze zobowiązane są zapewnić staranną i zgodną z prawem organizację przedsiębiorstwa. Środki podejmowane w ramach Corporate Compliance uznaje się zatem za istotną część ich obowiązków prawnych. W przypadku zaniechania przez organ kierowniczy i nadzorczy wdrożenia systemu „Corporate Compliance” w przedsiębiorstwie już samo zaniechanie stanowi naruszenie obowiązku dochowania należytej staranności, co może stanowić podstawę do zgłoszenia roszczeń przez spółkę wobec organów kierowniczych i nadzorczych.

W Rödl & Partner opracowano system zarządzana ryzykiem w oparciu o Corporate Compliance pozwalający na ograniczenie odpowiedzialności organów kierowniczych i nadzorczych.

Działania w ramach „Corporate Compliance” wdrażane w danym przedsiębiorstwie dopasowane są do sytuacji przedsiębiorstwa oraz wielkości ryzyka, na jakie to przedsiębiorstwo jest narażone. System zarządzania ryzykiem oparty na „Corporate Compliance’ opracowany przez Rödl & Partner uwzględnia prawne, podatkowe i ekonomiczne aspekty przedsiębiorstwa w celu optymalnej minimalizacji i zapobiegania ryzyku w przedsiębiorstwie.