Kontakt
dr Monika Behrens

radca prawny
Associate Partner
Phone: +48 22 244 00 26
E-Mail

Kontakt
Renata Kabas-Komorniczak

doradca podatkowy
Partner
kierownik oddziału
Phone: +48 22 696 28 00
E-Mail

Słowo "franczyza" jest już w Polsce powszechnie rozumiane i można śmiało powiedzieć, że jest to najlepiej rozwinięta metoda zbytu towarów i usług. Podstawowa koncepcja franczyzy jest bardzo prosta: to pozwolenie niezależnym przedsiębiorcom na użycie określonego sprawdzonego pomysłu biznesowego. Typowe ramy takiego przedsięwzięcia są zwykle tak ustalone, że niezależny franczyzobiorca jest postrzegany jako część renomowanej sieci. Zakup licencji franczyzowej sprawdzonego systemu daje duże szanse na sukces. Można również oczekiwać sporej stopy zwrotu z zainwestowanego kapitału oraz premii za zaangażowanie w pracę. Uniwersalność franchisingu i jego wielki sukces w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie pozwala sądzić, że jest to wypróbowana metoda prowadzenia działalności gospodarczej, którą z powodzeniem używa tysiące biznesmenów wielu branżach na całym świecie.

Jednak pamiętajmy, że zarówno franczyzodawca i franczyzobiorca nie unikną złych praktyk ani niepowodzeń. Mogą jednak zniwelować ryzyko prowadzenia działalności. Franczyzobiorca, zarówno przed podpisaniem umowy franczyzowej, jak i podczas jej trwania potrzebuje wielu zróżnicowanych informacji. To samo dotyczy franczyzodawcy, który często przenosząc wzorce z zachodnich sieci franchisingowych ma niski poziom wiedzy na temat prowadzenia biznesu w polskim systemie prawnym, a to właśnie wpływa negatywnie na rozwój jego systemu sieciowego.

Polski rynek nie różni się w zasadzie od rynków europejskich, poza drobnymi rozbieżnościami w regulacjach ustawowych. Konsolidacja firm, globalizacja, przejęcia i związane z tym niepowodzenia biorców licencji dzieją się na całym świecie. Ryzyka inwestycyjne są również podobne. Także na naszym rynku nie brak podobnych zagrożeń. Mamy nieprzewidywalne prawo, które czasem może utrudniać rozwój sieci franczyzowych oraz jeszcze niewystarczającą wiedzę na temat franczyzy.

A dodatkowo franczyzodawca planujący ekspansję swojej sieci za granicą powinien uważnie przyjrzeć się rozwiązaniom prawnym kraju docelowego. Od tych regulacji w dużej mierze zależeć będzie zarówno ostateczna postać dokumentów związanych z ekspansją, jak i rodzaj zmian, jakie należy uwzględnić w już działającym systemie.

Specjaliści z kancelarii Rödl & Partner doradzają klientom na jakie kwestie należy zwrócić szczególną uwagę zawierając umowę franczyzową oraz jak kształtuje się ochrona konkurencji i konsumentów w tych systemach. Nasze usługi w tym zakresie obejmują także doradztwo podatkowe w aspekty związane z systemem franczyzowym tj. opodatkowanie know-how, udostępnienia licencji i znaków towarowych oraz świadczenia usług doradczych.