Kontakt
Aneta Majchrowicz-Bączyk

radca prawny
Partner
Phone: + 48 61 86 44 900
E-Mail

Therese Baginski

biegły rewident
Partner
Phone: +48 (71) 60 60 000
Fax: +48 (71) 60 60 131
E-Mail

Istnieje wiele powodów, dla których sprzedaje się lub nabywa przedsiębiorstwa. Niektóre z nich to inwestycje, dywestycje (czyli ograniczenie działalności), zdobywanie nowych rynków, presja konkurencji czy troska o planowanie sukcesji. Często zdarza się, że międzynarodowe przedsiębiorstwa zdobywają dużą przewagę konkurencyjną w wyniku okazyjnego, korzystnego nabycia. Niezależnie od motywacji, struktury udziałowców/akcjonariuszy krajowych i międzynarodowych przedsiębiorstw ulegają zasadniczym zmianom.

Na międzynarodowym rynku fuzji i przejęć spółka Rödl & Partner pomaga zarówno nabywcom jak i zbywcom krok po kroku przeprowadzić pomyślnie całą transakcję.

Zakres naszych usług obejmuje standardowo:

  • prawne, podatkowe i finansowe badanie due diligence,
  • oświadczenia woli,
  • zarządzanie ryzykiem w transakcjach z podmiotami zagranicznymi, opinie prawne,
  • opracowywanie optymalnej struktury transakcji, planowanie efektywnej pod względem podatkowym integracji i dywestycji, ustalenie sposobu finansowania,
  • przygotowywanie dokumentacji związanej z transakcją, przeprowadzanie transakcji nabycia przedsiębiorstw (share deal i asset deal) z podmiotami zagranicznymi i krajowymi,
  • przeprowadzanie transakcji po przejęciu przedsiębiorstwa, integracja pofuzyjna.

W ramach przedsięwzięć fuzji i przejęć korzystamy z naszego szerokiego doświadczenia i fachowości światowej i prawdziwie interdyscyplinarnej firmy, która w dziedzinie transakcji na arenie międzynarodowej może poszczycić się unikalnymi osiągnięciami z zakresu prawa, podatków oraz finansów. 

M&A Yearbook 2015 ENG
M&A Jahrbuch 2015 DE
M&A Jahrbuch 2014 DE
M&A Jahrbuch 2013 DE
M&A Jahrbuch 2012 DE