Kontakt
Aneta Majchrowicz-Bączyk

radca prawny
Partner
Phone: + 48 61 86 44 900
E-Mail

Therese Baginski

biegły rewident
Partner
Phone: +48 (71) 60 60 000
Fax: +48 (71) 60 60 131
E-Mail

Ciekawa i praktyczna analiza różnych obszarów działalności firmy i wskazanie, jak w danym obszarze zmniejszyć obciążenia podatkowe. ›››

W ramach prawno-podatkowego doradztwa strukturalnego oferujemy klientom naszą pomoc w zakresie reorganizacji ekonomicznej i prawnej przedsiębiorstw, w tym także ich fuzji, podziałów i przejęć.

Każda decyzja prawna, np. założenie spółki ma przecież – w zależności od jej formy – swoje konsekwencje podatkowe. Dlatego właściwa naszym zdaniem jest obrana kilka lat temu strategia, polegająca na świadczeniu kompleksowo usług doradztwa prawnego i podatkowego. Zespoły doradców podatkowych, adwokatów czy radców prawnych pozwalają oferować klientom usługi „z jednej ręki”. Łatwiej jest wówczas opracowywać spójne rozwiązania, wykraczające poza możliwości wąsko rozumianego doradztwa podatkowego czy prawnego.