Kontakt
Jarosław Kamiński

adwokat
Associate Partner
Phone: +48 22 244 00 27
E-Mail

Kontakt
Renata Kabas-Komorniczak

doradca podatkowy
Partner
kierownik oddziału
Phone: +48 22 696 28 00
E-Mail

Do spektrum naszych usług w tym zakresie należy:

  • przygotowywanie zgłoszeń w trybie rejestracji krajowej (Urząd Patentowy) i europejskiej;
  • reprezentowanie klienta przed Urzędem Patentowym (postępowanie zgłoszeniowe i sporne), sądami administracyjnymi oraz cywilnymi,
  • sporządzanie opinii prawnych oraz opracowywanie ekspertyz w zakresie ochrony własności przemysłowej i intelektualnej,
  • reprezentowanie klienta w sprawach sporów o domeny internetowe,
  • przygotowanie i opiniowanie projektów umów oraz negocjacje kontraktów dotyczących przeniesienia majątkowych praw autorskich oraz umów licencyjnych.