Kontakt
Aneta Majchrowicz-Bączyk

radca prawny
Partner
Phone: + 48 61 86 44 900
E-Mail

Therese Baginski

biegły rewident
Partner
Phone: +48 (71) 60 60 000
Fax: +48 (71) 60 60 131
E-Mail

Do spektrum naszych usług w tym zakresie należy:

  • przygotowywanie zgłoszeń w trybie rejestracji krajowej (Urząd Patentowy) i europejskiej;
  • reprezentowanie klienta przed Urzędem Patentowym (postępowanie zgłoszeniowe i sporne), sądami administracyjnymi oraz cywilnymi,
  • sporządzanie opinii prawnych oraz opracowywanie ekspertyz w zakresie ochrony własności przemysłowej i intelektualnej,
  • reprezentowanie klienta w sprawach sporów o domeny internetowe,
  • przygotowanie i opiniowanie projektów umów oraz negocjacje kontraktów dotyczących przeniesienia majątkowych praw autorskich oraz umów licencyjnych.