Kontakt
Aneta Majchrowicz-Bączyk

radca prawny
Partner
Phone: + 48 61 86 44 900
E-Mail

Therese Baginski

biegły rewident
Partner
Phone: +48 (71) 60 60 000
Fax: +48 (71) 60 60 131
E-Mail

Pomagamy inwestorom przy wyborze formy prawnej działalności i zakładaniu spółek. Towarzyszymy im w bieżącej działalności. Przygotowujemy konieczne projekty dokumentów korporacyjnych i uchwał w wymaganej  wersji językowej. Doradzamy przy przeprowadzaniu transakcji zbycia  udziałów w istniejących spółkach, badamy ich sytuację prawną, oceniamy ryzyka prawne i uzyskujemy konieczne zezwolenia.