Kontakt
Jarosław Hein

adwokat, doradca podatkowy
Associate Partner
Phone: +48 32 330 12 07
E-Mail

W tym zakresie proponujemy Klientom pomoc w szczególności przy:

  • przygotowywaniu wniosków o ogłoszenie upadłości zarówno tych składanych przez wierzyciela jak i dłużnika,
  • reprezentowaniu Klienta w postępowaniu upadłościowym, w tym również reprezentowaniu wierzyciela na zgromadzeniu wierzycieli lub negocjowaniu z wierzycielami w imieniu dłużnika ewentualnego układu,
  • przeprowadzaniu procesu łączenia, podziału i przekształcenia spółek, w tym przygotowywaniu kompleksowej dokumentacji koniecznej do zakończenia w/w procedur (zarówno dla sądu, jak i spółki)