Kontakt
Aneta Majchrowicz-Bączyk

radca prawny
Partner
Phone: + 48 61 86 44 900
E-Mail

Therese Baginski

biegły rewident
Partner
Phone: +48 (71) 60 60 000
Fax: +48 (71) 60 60 131
E-Mail

W tym zakresie proponujemy Klientom pomoc w szczególności przy:

  • przygotowywaniu wniosków o ogłoszenie upadłości zarówno tych składanych przez wierzyciela jak i dłużnika,
  • reprezentowaniu Klienta w postępowaniu upadłościowym, w tym również reprezentowaniu wierzyciela na zgromadzeniu wierzycieli lub negocjowaniu z wierzycielami w imieniu dłużnika ewentualnego układu,
  • przeprowadzaniu procesu łączenia, podziału i przekształcenia spółek, w tym przygotowywaniu kompleksowej dokumentacji koniecznej do zakończenia w/w procedur (zarówno dla sądu, jak i spółki)