Kontakt
Aneta Majchrowicz-Bączyk

radca prawny
Partner
Phone: + 48 61 86 44 900
E-Mail

Therese Baginski

biegły rewident
Partner
Phone: +48 (71) 60 60 000
Fax: +48 (71) 60 60 131
E-Mail

Wspieramy naszych klientów w przygotowaniu optymalnej struktury podatkowo-prawnej przy sukcesji prawnej przedsiębiorstwa, pomagamy w przygotowaniu planu sukcesji oraz dokonujemy analizy podatkowo-prawnej planowanych przez klientów rozwiązań w tym zakresie.