Kontakt
Aneta Majchrowicz-Bączyk

radca prawny
Partner
Phone: + 48 61 86 44 900
E-Mail

Therese Baginski

biegły rewident
Partner
Phone: +48 (71) 60 60 000
Fax: +48 (71) 60 60 131
E-Mail

Przeprowadzamy analizę stanu prawnego nieruchomości, sporządzamy projekty umów kupna - sprzedaży nieruchomości, uzyskujemy konieczne zezwolenia i doradzamy przy wnoszeniu nieruchomości do spółek i do funduszy inwestycyjnych.