Kontakt
Renata Kabas-Komorniczak

doradca podatkowy
Partner
kierownik oddziału
Phone: +48 22 696 28 00
E-Mail

Doradzamy naszym klientom w zakresie wyboru najodpowiedniejszej dla nich formy zabezpieczenia kredytów i pożyczek, np. w postaci hipoteki, zastawu rejestrowego, przewłaszczenia na zabezpieczenie, poręczenia czy gwarancji. Dokonujemy analizy skutków podatkowych i prawnych zawieranych w tym zakresie umów oraz wspieramy naszych klientów przy negocjowaniu jak najkorzystniejszych warunków takich umów