Kontakt
Aneta Majchrowicz-Bączyk

radca prawny
Partner
Phone: + 48 61 86 44 900
E-Mail

Therese Baginski

biegły rewident
Partner
Phone: +48 (71) 60 60 000
Fax: +48 (71) 60 60 131
E-Mail

Doradzamy naszym klientom w zakresie wyboru najodpowiedniejszej dla nich formy zabezpieczenia kredytów i pożyczek, np. w postaci hipoteki, zastawu rejestrowego, przewłaszczenia na zabezpieczenie, poręczenia czy gwarancji. Dokonujemy analizy skutków podatkowych i prawnych zawieranych w tym zakresie umów oraz wspieramy naszych klientów przy negocjowaniu jak najkorzystniejszych warunków takich umów