Kontakt
Aneta Majchrowicz-Bączyk

radca prawny
Partner
Phone: + 48 61 86 44 900
E-Mail

Therese Baginski

biegły rewident
Partner
Phone: +48 (71) 60 60 000
Fax: +48 (71) 60 60 131
E-Mail

W toku podejmowania decyzji o nabyciu danej spółki, wiele międzynarodowych przedsiębiorstw, w szczególności inwestorów na rynku spółek niepublicznych, pragnie najpierw przyjrzeć się tempu i efektywności tego procesu.

W jaki sposób można, np. uzyskać właściwy wgląd w rzeczywistą sytuację finansową, prawną, personalną, podatkową, lub w księgi rachunkowe spółki lub grupy posiadającej spółki zależne w dwudziestu pięciu krajach? W ciągu kilku dni? Nie opóźniając niepotrzebnie procesu decyzyjnego?

Kancelaria Rödl & Partner oferuje wsparcie w badaniach due diligence na całym świecie stosując indywidualne, unikalne podejście do zarządzania projektami interdyscyplinarnymi o globalnym zasięgu. Są to:

  • określanie i wprowadzanie na skalę globalną procesów analitycznych oraz obszarów dogłębnej analizy,
  • wyznaczanie najbardziej doświadczonych fachowców do analizy danych udostępnianych przez spółkę (w tzw. „data room”) w celu natychmiastowej identyfikacji ryzyk związanych z transakcją,
  • jasne definiowanie obszarów wymagających analizy przez określony zespół specjalistów z danej dziedziny w celu uniknięcia wielokrotnych przeglądów tych samych zagadnień,
  • zintegrowane raportowanie pomiędzy zespołami specjalistów z różnych dziedzin w formie ustalonej przez Klienta,
  • zwięzłe raportowanie ukierunkowane na istotne ryzyka, połączone z praktycznymi zaleceniami dotyczącymi sposobu obchodzenia się z nimi zarówno przed jak i po transakcji nabycia.

Oferujemy Państwu nasze wsparcie w zakresie Due Diligence w następujących dyscyplinach: