Kontakt
Michał Gosek

doradca podatkowy
Associate Partner
Phone: +48 61 624 49 39
E-Mail

Nasi specjaliści od lat wspierają Klientów, zarówno podejmujących, jak i prowadzących już działalność na terenie Specjalnych Stref Ekonomicznych.

Zebraliśmy szereg doświadczeń świadcząc usługi m.in. w zakresie:

  • pomocy w wyborze optymalnego dla danej działalności miejsca pod inwestycję,
  • podejmowania kontaktu z zarządzającymi SSE i pomocy w negocjacjach warunków zezwolenia,
  • wsparcia w procesie poszerzania SSE pod planowane przez klientów inwestycje,
  • analizy problemów prawno-podatkowych związanych z działalnością na terenie SSE,
  • formułowania i składania zapytań do właściwych organów administracji publicznej.

Nasi pracownicy prowadzą szkolenia dotyczące tej tematyki w różnych regionach Polski. Daje nam to możliwość poznania doświadczeń przedsiębiorców działających na terenie SSE oraz systematycznej interpretacji napotkanych przez nich trudności pod kątem możliwych rozwiązań.

Doradcy zajmują się m.in. kwestiami rozliczeń podatkowych w Specjalnych Strefach Ekonomicznych zainicjowali emisję informacji nazwanych "SSE-News" a dotyczących bieżących zmian zarówno prawnych jak i instytucjonalnych w SSE. Bieżąca analiza przepisów i planowanych zmian pozwala nam na informowanie naszych klientów z wyprzedzeniem o pojawiających się dodatkowych możliwościach oraz zagrożeniach. Informacje na ten temat przesyłamy zainteresowanym właśnie w postaci newsletterów. Znajdują się w nim ponadto najnowsze interpretacje dotyczące SSE oraz porady związane z praktyką rozliczeniową z Urzędami Skarbowymi.

Zainteresowani otrzymywaniem takich raportów drogą e-mailową, prosimy o wypełnienie zgody

Ponadto wszystkie artykuły na temat Specjalnych Stref Ekonomicznych znajdziecie Państwo także w sekcji Warto Wiedzieć - Specjalne Strefy Ekonomiczne