Kontakt
Aneta Majchrowicz-Bączyk

radca prawny
Partner
Phone: + 48 61 86 44 900
E-Mail

Therese Baginski

biegły rewident
Partner
Phone: +48 (71) 60 60 000
Fax: +48 (71) 60 60 131
E-Mail

Naszym klientom oferujemy także usługi w zakresie tzw. „fraud detection”, czyli wykrywania oszustw i nadużyć. Poprzez analizę danych dotyczących zachodzących w przedsiębiorstwie procesów operacyjnych oraz finansowych wskazujemy na krytyczne w jego wypadku czynniki wpływające na zaistnienie oszustw czy nadużyć i staramy się pomóc w ich jak najwcześniejszym wykrywaniu.