Kontakt
Michał Gosek

doradca podatkowy
Associate Partner
Phone: +48 61 624 49 39
E-Mail

Specjalizujemy się w doradztwie w zakresie pomocy publicznej, zarówno w pozyskiwaniu środków finansowych w ramach funduszy unijnych i krajowych , jak i dla podmiotów podejmujących działalność na terenie Specjalnych Stref Ekonomicznych.

Skuteczne pozyskanie dotacji stanowi złożony proces. Dlatego oferujemy Państwu kompleksowe usługi w zakresie ubiegania się o wparcie finansowe. Towarzyszymy naszym klientom w momencie identyfikacji i analizy możliwości pozyskania dofinansowania, podczas przygotowania dokumentacji aplikacyjnej oraz w zadaniach polegających na sprawozdawczości i rozliczeniu pozyskanej dotacji. 

Wykorzystując w procesie pozyskania dotacji doświadczenie specjalistów Rödl & Partner  z zakresu prawa, podatków i finansów, zapewniamy naszym klientom w pełni profesjonalną i kompleksową obsługę.

Najlepsze na świecie możliwości wsparcia inwestycji

Dotacje a zamówienia publiczne – szacowanie wartości zamówienia

Jak oszacować wartość zamówienia publicznego w projekcie unijnym? Najważniejsze informacje o zasadach szacowania wartości zamówienia w projektach z dotacją przekazują Katarzyna Adamiec i Katarzyna Wołczkiewicz z Zespołu Pomocy Publicznej Rödl & Partner. Obejrzyj film:

Dotacje a zamówienia publiczne – przygotowanie zapytania ofertowego

Na co należy zwrócić uwagę, przygotowując zapytanie ofertowe w ramach zamówienia publicznego w projekcie unijnym? Jakie częste błędy popełniają przedsiębiorcy w tym obszarze? Czego powinni unikać?

W tym odcinku omawiamy najważniejsze, a zarazem najbardziej pracochłonne elementy zapytania ofertowego. Są to: 

  • opis przedmiotu zamówienia,
  • kryteria oceny ofert,
  • warunki udziału w postępowaniu.

W przypadku opisu przedmiotu zamówienia najbardziej problematyczne jest zapewnienie możliwości udziału w postępowaniu jak najszerszego kręgu potencjalnych wykonawców zamówienia. Beneficjent środków unijnych jest zobowiązany do dopuszczania rozwiązań równoważnych pod względem oczekiwanych parametrów i funkcji przedmiotu zamówienia.

Określając kryteria oceny ofert, należy uważać, żeby nie odnosiły się one przypadkiem do właściwości samego wykonawcy zamówienia, zamiast do właściwości oferowanej przez niego usługi lub dostawy.

Do właściwości wykonawcy zamawiający może odnieść się w części zapytania ofertowego dotyczącej warunków udziału w postępowaniu. W tym przypadku trzeba pamiętać o zasadzie proporcjonalności, żeby niepotrzebnie nie zawęzić kręgu potencjalnych wykonawców.

Zapraszamy do obejrzenia całego odcinka, w którym rozwijamy wskazane zagadnienia. W przypadku dodatkowych pytań odpowiedzi chętnie udzielą: Katarzyna Adamiec (katarzyna.adamiec@roedl.pro) i Katarzyna Wołczkiewicz (katarzyna.wolczkiewicz@roedl.pro) z Zespołu Pomocy Publicznej Rödl & Partner.

O dotacjach: Dotacje a zamówienia publiczne, odc. 2 – przygotowanie zapytania ofertowego