Kontakt
Michał Gosek

doradca podatkowy
Associate Partner
Phone: +48 61 624 49 39
E-Mail

„To ludzie tworzą pomysły, budujące strategie. W ramach tych strategii to ich konkretne działania przynoszą efekty, budujące wartość firmy.”

Wartości:

  • zaufanie
  • służba
  • innowacyjność

Wizja: Przynosić wartość, służyć i być innowacyjnym oraz pielęgnować i szanować zaufanie naszych klientów.

Misja: Tworzyć standardy i oferować wiedzę ekspercką, dającą możliwość bezpiecznego i efektywnego wykorzystania środków pomocy publicznej przez firmy w Polsce i w Europie.

Co nas wyróżnia

Usługi doradztwa w zakresie pomocy publicznej zostały podzielone na cztery główne obszary, związane z procesem budowania wartości firmy.

Podział wynika z naszego doświadczenia i obrazuje naszą koncepcję cyklu IPFS – Idea – Project – Finance – Strategy. Bazując na wskazanych obszarach, możemy zdefiniować standardowe procesy oraz przewidywać usługi, które wynikają z realnych potrzeb firm. W ramach poszczególnych obszarów tworzone są interdyscyplinarne zespoły projektowe, zbudowane na podstawie mapy kompetencji niezbędnych do osiągnięcia celu projektu.

Usługi doradztwa w zakresie pomocy publicznej zostały podzielone na cztery główne obszary, związane z procesem budowania wartości firmy.

IPFS – Idea – Project – Finance – Strategy

I2P: W ramach tego obszaru pracujemy nad pomysłami i poznajemy potencjał organizacji naszego klienta. Staramy się zrozumieć jego cele i plany rozwoju oraz zdiagnozować silne strony jego biznesu. Budujemy również spójne spojrzenie na kwestie związane z pomocą publiczną. Rozwijanie relacji opartej na świadomości klienta jest podstawą nawiązania długofalowej współpracy.
Efektem naszej pracy na tym etapie jest dokonanie diagnozy firmy oraz zamknięcie jej wszystkich pomysłów rozwojowych w karty projektu. Służą one do stworzenia mapy pomysłów, na podstawie której zarząd może podjąć wstępną decyzję odnośnie ich realizacji. Z kart projektu powstają plany projektów oraz dodatkowa dokumentacja techniczna.

P2F: Znajdujemy źródła finansowania dla pomysłów z obszaru pierwszego i rozwijamy dokumenty planów projektu. Definiujemy poszczególne etapy pracy i role partnerów. Następnie zgłaszamy projekty do dofinansowania z aktualnie dostępnych źródeł i informujemy zarząd na temat korzyści finansowych z realizacji projektu. Zarządzamy projektem oraz monitorujemy stopień jego realizacji i osiągnięcia zakładanych wskaźników. Postępując według określonych standardów i archiwizując produkty naszej pracy, jesteśmy w stanie je wykorzystywać również przy innych okazjach, minimalizując koszty naszych klientów.

F2S: Wejście na poziom budowania strategii wymaga zdobycia zaufania, a to długotrwały proces. Dlatego znacznie wcześniej zwracamy firmom uwagę na potrzebę doradzania na poziomie strategii. Naszym zdaniem to najlepsza droga do maksymalizacji zwrotu z realizowanych projektów. Uważamy, że strategia zależy od źródeł finansowania projektów, które ją tworzą. Doradzamy, jak modyfikować projekty w celu zdobycia dotacji i podpowiadamy, które obszary warto zmodyfikować. Wyszukujemy nisze i definiujemy nowe możliwości, aby można było osiągnąć sukces na wszystkich płaszczyznach.

S2V: Prawdziwym wyzwaniem jest nie tylko pozyskanie dotacji, ale przede wszystkim jej prawidłowe rozliczenie. Myślimy zawsze perspektywicznie: ostrzegamy klientów przed zagrożeniami jutra i rzetelnie kalkulujemy ryzyko gospodarcze projektów. Pomagamy także w rozliczaniu i formalnej poprawności dokumentów i przeprowadzamy audyty projektów. Czuwamy nad poprawnością całej dokumentacji.