Kontakt
Michał Gosek

doradca podatkowy
Associate Partner
Phone: +48 61 624 49 39
E-Mail

Formularz kontaktowy

Firma
Dane liczbowe dotyczące firmy

Czy firma jest udziałowcem(>25%) w innych przedsiębiorstwach?

Czy inne przedsiębiorstwa są udziałowcem (>25%) w firmie?

Plany inwestycyjne / innowacyjne

Założenie nowej spółki?

Nabycie lub przejęcie przediębiorstwa?

Zmiana lokalizacji?

Zmiana produkcji / metod?

Działania w zakresie ochrony środowiska

Innowacje / nowe technologie

Finansowanie
Pożądana forma wsparcia

Pożądana forma wsparcia

Wyślij formularz