Kontakt
Liliane Preusser

Partner
Phone: +48 32 330 12 00
E-Mail

Renata Kabas-Komorniczak

doradca podatkowy
Partner
Phone: +48 22 696 28 00
E-Mail

Danuta Wojciechowska

konsultant systemów ERP
Phone: +48 (32) 3301-216
E-Mail

Księgowanie różnic kursowych

System Dynamics Ax2009 posiada narzędzie do automatycznego naliczania i księgowania różnic kursowych bieżących oraz pochodzących z wyceny rozrachunków na koniec okresu obrachunkowego (miesiąc, rok).

Można wykonać raport "Symulacja różnic kursowych z wyceny bilansowej", można też z łatwością wygenerować automatyczne ich księgowania.

Skutki wyceny mogą być wyksięgowane przy pierwszej zapłacie faktury lub na żądanie na pierwszy dzień następnego okresu obrachunkowego.Interfejsy – import danych z zewnętrznych programów

W systemie Dynamics Ax2009 posiadamy wiele możliwości importu danych z programów zewnętrznych, takich jak:

  • Płace
  • Gospodarka magazynowa
  • Sprzedaż
  • Zakup
  • i inne

Mamy opracowane narzędzia (interfejsy) wczytujące dane z dowolnego pliku (tekstowego, arkusza MS Excel, itp.).Interfejs przelewu bankowego

Dynamics Ax2009 współpracuje z dowolnym bankiem w zakresie:

  • generowania przelewów w PLN i walucie obcej a także przelewów międzynarodowych
  • importu wyciągów bankowych z plików tekstowych
  • generowania plików z poleceniami zapłaty

Jako przykład zademonstrujemy generowanie pliku przelewów do późniejszego wczytania w programie bankowym.