Kontakt
Liliane Preusser

Partner
kierownik oddziału
Phone: +48 32 330 12 00
E-Mail

Renata Kabas-Komorniczak

doradca podatkowy
Partner
kierownik oddziału
Phone: +48 22 696 28 00
E-Mail

Danuta Wojciechowska

konsultant systemów ERP
Phone: +48 32 330 12 16
E-Mail

Założenie systemu księgowego dla nowotworzonej firmy w oparciu o Microsoft Dynamics AX (MD) dokonuje się:

  • przy pełnej współpracy pomiędzy Rödl & Partner (RO) a firmą Klienta,
  • w oparciu o doradztwo RO,
  • z uwzględnieniem wszelkich założeń Klienta co do kształtu przyszłego systemu,
  • przy zapewnieniu przeszkolenia w zakresie obsługi wszystkich funkcji MD.

Procedura

1. Zawarcie umowy z Rödl & Partner (RO) na dzierżawę oprogramowania Microsoft Dynamics AX (MD)
2. RO przygotowuje środowisko techniczne wymagane do pracy z MD
3. W uzgodnieniu z Klientem RO przygotowuje w MD model księgowości uwzględniający założenia firmy dotyczące polityki rachunkowości, uzgodnienia z dostawcami/odbiorcami, plany kont, raportowanie i inne oczekiwania zarządu
4. RO przeprowadza szkolenie dla księgowych (obsługa MD) oraz członków kadry zarządzającej (rachunkowość zarządcza, raportowanie)
 
Dział księgowości rozpoczyna pracę.