Kontakt
Liliane Preusser

Partner
kierownik oddziału
Phone: +48 32 330 12 00
E-Mail

Renata Kabas-Komorniczak

doradca podatkowy
Partner
kierownik oddziału
Phone: +48 22 696 28 00
E-Mail

Danuta Wojciechowska

konsultant systemów ERP
Phone: +48 32 330 12 16
E-Mail

Przeniesienie systemu księgowości z dotychczas używanego oprogramowania do Microsoft Dynamics (MD) obejmuje 6 etapów realizowanych przez nas we współpracy z Klientem.

Opracowane przez Rödl & Partner procedury gwarantują:

  • zachowanie wszelkich standardów dotąd stosowanych,
  • pełną ciągłość prowadzenia księgowości,
  • całkowite bezpieczeństwo przenoszonych danych,
  • przeszkolenie wytypowanych przez Klienta osób do korzystania z MD.

Procedura

1. Zawarcie umowy z Rödl & Partner (RO) na dzierżawę oprogramowania Microsoft Dynamics AX (MD)
2. RO, samodzielnie lub przy współpracy z działem księgowości/IT klienta, przygotowuje środowisko techniczne wymagane do pracy z MD
3. W uzgodnieniu z Klientem RO przygotowuje w MD model księgowości uwzględniający kontynuację (bądź zmianę) założeń firmy dotyczących polityki rachunkowości, uzgodnienia z dostawcami/odbiorcami, plany kont, raportowanie i inne oczekiwania zarządu
4. RO w uzgodnieniu z Klientem określa obszar danych podlegający przeniesieniu z programu dotąd używanego do systemu MD
5. RO przy współpracy z księgowością Klienta przenosi określone uprzednio dane z dotychczasowego systemu do MD
6. RO przeprowadza szkolenie dla księgowych (obsługa MD) oraz członków kadry zarządzającej (rachunkowość zarządcza, raportowanie)
 
Dział księgowości rozpoczyna pracę