Kontakt
Liliane Preusser

Partner
kierownik oddziału
Phone: +48 32 330 12 00
E-Mail

Renata Kabas-Komorniczak

doradca podatkowy
Partner
kierownik oddziału
Phone: +48 22 696 28 00
E-Mail

Nadzór księgowy oferujemy jako alternatywę dla prowadzenia ksiąg obejmujący comiesięczny przegląd ksiąg na miejscu u Klienta, w ramach którego dokonujemy weryfikacji księgowań z dokumentami źródłowymi oraz rozliczeń podatkowych.

Usługa nadzoru księgowego jest zgodna z zakresem funkcji, które pełni w firmie Główny Księgowy. Nadzór księgowy jako forma współpracy pozwala na skorzystanie z części usług outsourcingu księgowości przy jednoczesnym prowadzeniu księgowości w firmie. Atutem takiego rozwiązania jest ochrona przed negatywnymi konsekwencjami niezgodności ksiąg rachunkowych z obowiązującym prawem. Jako forma współpracy obejmuje swym zakresem: opracowanie, modyfikacje i wdrożenie zakładowego planu kont, opracowanie polityki rachunkowości w firmie, weryfikację ksiąg rachunkowych, pomoc w przygotowywaniu lub sporządzenie dokumentacji sprawozdawczej: deklaracji i sprawozdań finansowych, konsultacje i doradztwo księgowe i weryfikację lub sporządzanie bieżących deklaracji podatkowych oraz wymaganych sprawozdań (m.in. GUS, NBP), udzielenie pomocy i wyjaśnień pracownikom działu księgowości Klienta.