Kontakt
Liliane Preusser

Partner
kierownik oddziału
Phone: +48 32 330 12 00
E-Mail

Renata Kabas-Komorniczak

doradca podatkowy
Partner
kierownik oddziału
Phone: +48 22 696 28 00
E-Mail

Pogotowie księgowe stosowane jest jako zastępstwo personelu księgowego podczas długotrwałych nieobecności np. zastępstwo Głównego Księgowego podczas urlopu macierzyńskiego.

Pogotowie księgowe - ideą tej usługi jest pomoc przedsiębiorstwom w sytuacjach awaryjnych, gdy Główny Księgowy lub biuro rachunkowe z jakichkolwiek przyczyn nie są w stanie pełnić swoich obowiązków. Nasi specjaliści mogą wówczas zbadać stan ksiąg rachunkowych danej firmy, ewidencji podatkowych i poprowadzą te księgi i ewidencje do momentu, gdy rozwiążą się kłopoty firmy.

Do najczęstszych sytuacji, w których firmy korzystają z pogotowia księgowego zalicza się: brak odpowiedniej kadry z uwagi na rotację lub zdarzenia losowe, awarię systemów księgowych stosowanych przez użytkowników, wystąpienie problemów księgowych lub podatkowych w trakcie wdrażania systemu informatycznego, istnienie problemów merytorycznych w związku z pojawiającymi się nieprawidłowościami przy prowadzeniu ksiąg rachunkowych lub podatkowych a także przy otwieranie lub zamykanie ksiąg.