Kontakt
Liliane Preusser

Partner
kierownik oddziału
Phone: +48 32 330 12 00
E-Mail

Renata Kabas-Komorniczak

doradca podatkowy
Partner
kierownik oddziału
Phone: +48 22 696 28 00
E-Mail

Prowadzenie ksiąg nie tylko na własnym systemie, ale również w systemie Klienta oznacza, że w praktyce nasi księgowi dokonują księgowań, tak jakby pracowali w biurze Klienta.

W zależności od potrzeb Klientów wykonujemy także:

  • raportowanie, nie tylko w j. polskim, ale również w j. niemieckim lub j. angielskim,
  • sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych nie tylko w przypadku prowadzenia ksiąg Klienta przez nasze biuro, ale również na podstawie ksiąg prowadzonych samodzielnie w oparciu o tak dobrane próby ksiąg i dowodów księgowych, aby dokumentacja stanowiła wystarczającą podstawę do sporządzenia sprawozdania.