Kontakt
Liliane Preusser

Partner
kierownik oddziału
Phone: +48 32 330 12 00
E-Mail

Renata Kabas-Komorniczak

doradca podatkowy
Partner
kierownik oddziału
Phone: +48 22 696 28 00
E-Mail

Niezaprzeczalną korzyścią korzystania z outsourcingu płac jest poufność. Zarówno w małych jak i dużych firmach należy zapobiegać ujawnianiu informacji o wysokości wynagrodzeń. Najlepszym sposobem na ochronę poufnych informacji może być przekazanie prowadzenia księgowości płacowej firmie zewnętrznej. My w tym zakresie oferujemy Państwu:

  • wyliczanie wynagrodzeń pracowników etatowych oraz osób świadczących pracę na podstawie umów cywilnoprawnych (umowy zlecenie, umowy o dzieło, kontrakty menedżerskie),
  • przygotowywanie miesięcznych informacji dla pracowników o składnikach wynagrodzenia oraz o odprowadzanych składkach ZUS,
  • obsługa przelewów bankowych poprzez udostępnienie osobnego rachunku bankowego lub poprzez dostęp do konta bankowego Klienta (na życzenie Klienta),
  • przygotowywanie pełnej dokumentacji w zakresie obowiązkowych ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz jej przekazywanie do ZUS,
  • sporządzanie rocznych informacji i deklaracji podatkowych w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych,
  • raportowanie ustawowe oraz przygotowanie raportów zgodnie z życzeniem Klienta w języku polskim, niemieckim, angielskim,
  • obsługa spraw kadrowych (m in. przygotowywanie umów o pracę, umów cywilnoprawnych, rozwiązań stosunku pracy, wystawianie świadectw pracy, powadzenie akt personalnych i ewidencji urlopowej, wystawianie zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniu, monitorowanie ważności okresowych badań lekarskich),
  • bieżące doradztwo w zakresie wynagrodzeń i spraw personalnych.