Kontakt
Liliane Preusser

Partner
kierownik oddziału
Phone: +48 32 330 12 00
E-Mail

Renata Kabas-Komorniczak

doradca podatkowy
Partner
kierownik oddziału
Phone: +48 22 696 28 00
E-Mail

Na życzenie Klienta dokonujemy płatności zobowiązań z tytułu podatków i ubezpieczeń społecznych, a także wynagrodzeń pracowników, co jest ważne dla Klientów chcących zachować tajność wynagrodzenia lub naszych zagranicznych Klientów, których pracownicy w związku z wykonywaniem pracy w Polsce tutaj podlegają opodatkowaniu i ubezpieczeniom społecznym.