Odpowiedzialny za treść:
Prof. Dr. Christian Rödl 
Partner Zarządzający
Rödl & Partner 
Aeußere Sulzbacher 100
90491 Norymberga 

Ta strona jest tworzona i obsługiwana przez:

Roedl Outsourcing sp. z o.o. 
Siedziba: 
00-833 Warszawa, ul. Sienna 73 
Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy XII Wydział Gospodarczy KRS 39217 
NIP 526-021-10-50 
Kapitał zakładowy 2 500 000,00 PLN 

Roedl Audit sp. z o.o. 
Siedziba: 
00-833 Warszawa, ul. Sienna 73 
Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy XII Wydział Gospodarczy
KRS 50605
NIP 525-22-16-334 Kapitał zakładowy 200.000 PLN 

Rödl Kancelaria Prawna sp.k. 
Siedziba: 
00-833 Warszawa, ul. Sienna 73
Sąd Rejonowy Warszawa XII Wydział Gospodarczy
KRS 267170 
NIP 525-23-79-421 

Roedl Consulting sp. z o.o. 
Siedziba: 
00-833 Warszawa, ul. Sienna 73
Sąd Rejestrowy Warszawa XII Wydział Gospodarczy
KRS 35915
NIP 118-00-02-069 
Kapitał zakładowy: 50 000 PLN

IT Roedl Consulting sp. z o.o. sp.k. 
Siedziba: 
00-833 Warszawa, ul. Sienna 73
Sąd Rejestrowy Warszawa XII Wydział Gospodarczy
KRS 169374 
NIP 525-22-73-289

Design, Layout:

fix•punkt digitale Medienproduktion GmbH
www.fixpunkt.de
 
Technical realization:

netlogix GmbH & Co. KG
www.netlogix.de