Kontakt
Jarosław Kamiński

adwokat
Associate Partner
Phone: +48 22 244 00 27
E-Mail

Wszelkie dane, informacje oraz materiały przedstawione na naszej stronie internetowej są zamieszczone tylko dla celów informacyjnych i reklamowych.  Żadna informacja nie stanowi porady prawnej, podatkowej, finansowej i rachunkowej. Osoby zainteresowane uzyskaniem bardziej szczegółowych informacji lub doradztwem prawnym, podatkowym, rachunkowym i z zakresu audytu proszone są o skontaktowanie się bezpośrednio z odpowiednim działem Rödl & Partner.

Rödl & Partner nie ponosi odpowiedzialności za szkody będące następstwem jakichkolwiek interpretacji i/lub stosowania informacji,  materiałów oraz publikacji umieszczonych na swojej stronie internetowej.

Ochrona danych osobowych
Uprzejmie informujemy, że wszelkie Państwa dane osobowe uzyskane przez Rödl & Partner są gromadzone w celu utrzymania z Państwem kontaktu i będą przetwarzane przez nas tylko w tym celu, zgodnie z obowiązującymi przepisami Ustawy  o Ochronie danych osobowych. W każdym czasie mają Państwo prawo wglądu i dokonywania zmian swoich danych osobowych.

Inspektorem Danych Osobowych w Rödl & Partner jest Jarosław Kamiński. Kontakt za pośrednictwem poczty elektronicznej: gdpr.biznes‎@‎roedl.com

Prawa autorskie
Uprzejmie informujemy, że wszelkie materiały i publikacje umieszczone na naszej stronie internetowej podlegają ochronie na podstawie Ustawy Prawo autorskie i prawa pokrewne oraz innych przepisów dotyczących ochrony własności intelektualnej. Wykorzystywanie tych materiałów i publikacji, w całości lub w części, w celach innych niż użytek osobisty, wymaga każdorazowo uprzedniej, pisemnej zgody Rödl & Partner. Jeżeli nie zastrzeżono w treści inaczej, wszelkie prawa do umieszczanych materiałów i publikacji przysługują Rödl & Partner.