Kontakt
Magdalena Tuszyńska

doradca podatkowy
Associate Partner
Phone: +48 22 244 00 55
E-Mail

Z dniem 15 marca 2018 roku weszło w życie Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie przedłużenia terminów wykonania niektórych obowiązków z zakresu dokumentacji podatkowej.  

Zgodnie z treścią rozporządzenia przedłużenie terminów do końca dziewiątego miesiąca po zakończeniu roku podatkowego odnosi się do:

  • sporządzenia dokumentacji podatkowej wskazanej w art. 25a ust. 2b i 2d ustawy PIT oraz art. 9a ust. 2b i 2d ustawy CIT,
  • złożenia urzędowi skarbowemu oświadczenia o sporządzeniu dokumentacji podatkowej wskazanego w art. 25a ust. 7 ustawy PIT i art. 9a ust. 7 ustawy CIT
  • oraz dołączenia do zeznania podatkowego za rok podatkowy uproszczonego sprawozdania wynikającego z art. 45 ust. 9 ustawy PIT i art. 27 ust. 5 ustawy CIT.

Przedłużone terminy dotyczą obowiązków, których terminy zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami:

  • upływają w 2018 r. dla dokumentacji podatkowej, oświadczenia oraz uproszczonego sprawozdawania za poprzedni rok podatkowy, tj. rok 2017 w przypadku gdy rok podatkowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym lub
  • upływają w 2019 r. dla dokumentacji podatkowej, oświadczenia oraz uproszczonego sprawozdawania za poprzedni rok podatkowy, tj. rok 2018 w przypadku gdy rok podatkowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym.

W przypadku podatników zobowiązanych do sporządzenia dokumentacji podatkowej zarówno za rok 2017 jak i 2018, terminy zostaną przedłużone jeśli chodzi o obowiązki odnoszące się do obu tych okresów. Przedłużone terminy dotyczą także podatników, dla których rok podatkowy nie pokrywa się z rokiem kalendarzowym (np. rok podatkowy 2017 rozpoczął się 1 kwietnia 2017 r. i kończy 31 marca 2018 r. lub rozpoczął się 1 lipca 2017 r. i kończy 30 czerwca 2018 r.). Wówczas podatnicy zobowiązani są spełnić wyżej wymienione obowiązki za rok podatkowy 2017 odpowiednio w terminie do 31 grudnia 2018 r. lub 31 marca 2019 r. (analogicznie za rok podatkowy 2018 do 31 grudnia 2019 r. lub 31 marca 2020 r.)

Przedłużenie terminu przygotowania dokumentacji podatkowej obejmuje wszystkie elementy dokumentacji wskazane w art. 25a ust. 2b ustawy PIT i art. 9a ust. 2b ustawy CIT. Odnosi się to także do opisu danych finansowych, na sporządzenie którego określono dodatkowy termin, tj. 10 dni od dnia zatwierdzenia sprawozdania finansowego. 

W przypadku terminów wynikających z art. 45 ust. 9 ustawy PIT oraz art. 27 ust. 5 ustawy CIT przedłużenie odnosi się wyłącznie do sprawozdania PIT/TP oraz CIT/TP, natomiast roczne zeznanie podatkowe należy złożyć w dotychczas obowiązującym terminie tj. co do zasady do 30 kwietnia (PIT) lub do końca trzeciego miesiąca po zakończonym roku podatkowym (CIT). Dołączenie uproszczonego sprawozdania PIT/TP lub CIT/TP do złożonego wcześniej zeznania podatkowego będzie mogło nastąpić odpowiednio 5 miesięcy później w przypadku sprawozdania PIT/TP oraz 6 miesięcy później w przypadku sprawozdania CIT/TP. 

Zgodnie z uzasadnieniem do projektu rozporządzenia dołączenie uproszczonego sprawozdania PIT/TP lub CIT/TP w przedłużonym terminie na podstawie rozporządzenia nie będzie wiązało się z koniecznością dokonywania korekty lub aktualizacji zeznania podatkowego.

Eksperci Rödl & Partner chętnie odpowiedzą na pytania dotyczące szczegółów procedury i zakresu Państwa obowiązków w związku z nowelizacją przepisów.

15.03.2018