Kontakt
Dominika Tyczka

Doradca podatkowy
Associate Partner
Phone: +48 71 733 97 92
E-Mail

Kontakt
Dorota Białas

doradca podatkowy
Associate Partner
Phone: +48 71 60 60 402
E-Mail

W przypadku przekroczenia wartości obrotu w wysokości 100 000 EURO, obowiązek sporządzenia dokumentacji cen transferowych dotyczy wszystkich transakcji zawartych w danym roku podatkowym z danym podmiotem powiązanym, a nie jedynie transakcji przekraczających tę wartość. Odmienna interpretacja powyższego obowiązku uniemożliwiałaby pełną ocenę transakcji gospodarczych zawieranych z tym samym podmiotem powiązanym i naruszałaby art. 9a ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych – orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku w wyroku z 12 listopada 2015 r., sygn. akt I SA/Bk 412/15 (prawomocny).

Biorąc pod uwagę treść tego wyroku zalecamy dokładne przenalizowanie historii transakcji z podmiotami powiązanymi i w przypadku przekroczenia prawnie określonych limitów – sprawdzenie, czy sporządzona dokumentacja jest kompletna i obejmuje wszystkie transakcje z podmiotami powiązanymi. W przypadku dodatkowych pytań pozostajemy do Państwa dyspozycji. Nasi doradcy podatkowi w biurach Rödl & Partner: Gdańsk, Gliwice, Kraków, Poznań, Warszawa i Wrocław, chętnie przeanalizują Państwa dokumentację cen transferowych i zaproponują rozwiązania pozwalające na optymalizację podatkową. Z chęcią odpowiedzą także na inne pytania z zakresu doradztwa podatkowego.

6.04.2016 r.