Gliwice
Jarosław Hein

Adwokat, Doradca podatkowy
Associate Partner
Phone: + 48 32 330 12 07
E-Mail

Kraków
Łukasz Szczygieł

doradca podatkowy
Senior Associate
Phone: +48 12 378 66 32
E-Mail

Poznań
Michał Gosek

Doradca podatkowy
Associate Partner
Phone: +48 61 624 49 39
E-Mail

Wrocław
Dominika Tyczka

Doradca podatkowy
Associate Partner
Phone: +48 71 733 97 92
E-Mail

Na stronie Ministerstwa Finansów opublikowano rozporządzenia* określające nowe wzory uproszczonych sprawozdań PIT-TP oraz CIT-TP. Rozporządzenia weszły w życie w 6 lipca 2018 r. 

Ceny transferowe – raportowanie

Raportowanie PIT-TP i CIT-TP to nowy obowiązek w zakresie cen transferowych, który dotyczy transakcji lub innych zdarzeń realizowanych od 2017 r. Chodzi o transakcje pomiędzy podmiotami powiązanymi, lub w związku z którymi zapłata należności dokonywana jest bezpośrednio lub pośrednio na rzecz podmiotu z tzw. raju podatkowego.

Formularze PIT-TP, CIT-TP należy złożyć najpóźniej do końca września 2018 r. 

Formularze PIT-TP i CIT-TP

Zgodnie z zapowiedziami Ministerstwa Finansów formularze w wersji interaktywnej będzie można pobrać ze strony systemu e-Deklaracje, a po wypełnieniu wysłać drogą elektroniczną lub w formie papierowej złożyć w urzędzie skarbowym.

Ministerstwo Finansów opublikowało również wyjaśnienia dotyczące wypełniania formularzy PIT-TP i CIT-TP. 

Wyjaśnienia opublikowano w formie odpowiedzi na  najczęściej pojawiające się pytania podatników. Lista zagadnień obejmuje następujące sekcje stanowiące jednocześnie sekcje omawianych formularzy: 

Sekcja A – Dane identyfikacyjne podatnika
Sekcja B – Identyfikacja powiązań podatnika
Sekcja C – Informacja o podmiotach powiązanych
Sekcja D – Główny przedmiot działalności i profil funkcjonalny podatnika
Sekcja E – Restrukturyzacja
Sekcja F – Transakcje z podmiotami powiązanymi (zagadnienia wstępne)
Sekcja F.1. – Dane identyfikujące podatnika
Sekcja F.2 – Transakcje finansowe
Sekcja F.3 – Transakcje lub inne zdarzenia dotyczące aktywów
Sekcja F.6 – Inne 

Wśród poruszanych kwestii znajdują się m.in.: 

  • sposób ujęcia transakcji refakturowania, 
  • rozumienie całościowego przychodu podatnika w przypadku podatkowej grupy kapitałowej, 
  • identyfikacja miejsca wykazania przychodów i kosztów przypisywanych do zakładu, 
  • wskazanie podmiotu obowiązanego do składania formularza w przypadku spółki niebędącej osobą prawną, czy sposobów postępowania w przypadku, gdy podatnik nie prowadzi jednolitej działalności. 

Opublikowana przez Ministerstwo Finansów informacja z załączonymi wzorami formularzy nie ma charakteru wiążącego, ani nie przyjęła formy interpretacji. Zawiera jedynie ogólne wskazówki, które mają pomóc podatnikom w prawidłowym wypełnieniu formularzy. Link do wyjaśnień w postaci praktycznego poradnika znajduje się TUTAJ 

Z uwagi na zawiły charakter formularzy PIT-TP i CIT-TP, brak znaczących uproszczeń dotyczących wykazywanych informacji oraz krótki termin pozostały do złożenia formularzy, zalecamy jak najwcześniejsze podjęcie prac w tym obszarze. 

Jeżeli są Państwo zainteresowani bardziej szczegółowymi informacjami w zakresie omawianego zagadnienia, członkowie zespółu ds. cen transferowych pozostają do Państwa dyspozycji w biurach w Gdańsku, Gliwicach, Krakowie, Poznaniu, Warszawie i Wrocławiu.

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 lipca 2018 r. w sprawie określenia wzoru uproszczonego sprawozdania w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1301);

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 lipca 2018 r. w sprawie określenia wzoru uproszczonego sprawozdania w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1300);

13.07.2018